Foto: TINE

Høy melkepris truer lønnsomheten for TINE i Irland

17. juli 2022
  1. Konsernsjef i TINE Gunnar Hovland sier til Vårt Land at den høye melkeprisen i Irland truer lønnsomheten ved det nye anlegget i Irland. 

– Irland har vore veldig konkurransedyktig på mjølkepris. No er situasjonen ein annan. Når mjølkeprisen går opp globalt, går den også opp i Irland. Det gjer at me har ei utfordring for lønsemda basert på det reknestykket frå i 2016. Den irske mjølkeprisen kjem nok til å gå ned att, men kanskje ikkje til same nivå som før, seier Hovland til Vårt Land.

Den internasjonale melkeprisen er doblet siden TINE vedtok å investere i et meieri i Irland for å produsere Jarlsbergost for det internasjonale markedet. Bakgrunnen for beslutningen var at WTO vedtok et forbud mot eksportstøtte fra og med 2021. All Jarlsbergost for det norske markedet produseres fortsatt i Norge.

På spørsmål fra Vårt Land om det var et feilsteg av TINE og investere i Irland svarer Hovland:
– Det er lett å vera kritisk til noko ein bestemte i 2016. Etterpåklokskapen er jo den mest eksakte vitskapen. Dette er ei avgjersle frå mine forgjengarar basert på det ein visste den gongen, som eg ikkje vil kritisera.

Kilde: Vårt Land