Foto: TINE
Foto: TINE

Meget godt resultat for TINE i 2. tertial.

28. september 2023

Tallenes tale for 2.tertial viser en resultatfremgang og styrket lønnsomhet for TINE. Selskapet jobber kontinuerlig med å redusere kostnader for å styrke sin konkurransekraft. Samtidig har også TINE Gruppa måtte tåle høye prisøkninger på alle innsatsfaktorer gjennom hele 2022 og 2023, som har resultert i økte priser til markedet. Driftsresultatet endte på 868 millioner, opp 218 millioner, sammenlignet med et svakere 2.tertial i fjor.

– Både ansatte og eiere har all grunn til å være stolte av dette resultatet. Samtidig vil jeg understreke at resultater er ferskvare, og tallene vi legger frem i dag er et øyeblikksbilde på de fire månedene vi legger bak oss. Og så må vi rette blikket fremover. Vi har flere mindre anlegg spredt ut over landet og med et synkende melkeforbruk, betydelig import og en tøffere konkurranse i Norge går vi en krevende tid i møte. Det er allerede godt kjent at vi må tilpasse anleggsstrukturen vår for å sikre konkurransekraft og rigge selskapet for framtiden, sier Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE. 

TINE leverer på strategien både når det gjelder kostnader og vekst innen dagligvarekategoriene yoghurt, iskaffe, smaksatt melk og mellommåltider, samtidig som Diplom-Is også øker sin markedsandel. På den andre siden taper TINE markedsandeler i de store kategoriene som ost og vanlig melk, i tillegg til at Fjordland taper noe terreng. Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre tertial ble 9 202 millioner, en økning på 9,4 prosent sammenlignet med i fjor. Veksten er påvirket av noe høyere volum i dagligvarekanalen, internasjonal vekst, valutaeffekter og prisøkninger for å kompensere for betydelige kostnadsøkninger. Samtidig har TINE Gruppa fortsatt økte innkjøpskostnader på grunn av høyere priser på innsatsfaktorer, svak krone og vekst i driftskostnader, justert for energi og engangskostnader i andre tertial i fjor.  

– Strammere økonomi hos folk flest påvirker handlevanene våre, og vi ser at mange velger rimeligere produkter og kampanjevarer. Vi skal fortsette å jobbe knallhardt for å møte forbrukernes behov og forventninger, enten det dreier seg om bærekraft, smak, kvalitet eller innovasjon på produktene. Parallelt må vi fortsette å effektivisere verdikjeden vår, sier Hovland som understreker at de har kuttet over 1 milliard i kostnader siden selskapets strategi ble vedtatt i 2019. 

Bedre resultater i TINEs internasjonale virksomhet  

TINE Internasjonal er fortsatt påvirket av høye kostnader på irsk melk, men den irske melkeprisen har falt med 42 prosent fra desember i fjor til august i år. Det vil gi betydelig lavere produksjonskostnader i TINEs internasjonale virksomhet fremover. 

– Det er godt nytt at anlegget vårt i Irland hadde sin høyeste produksjon noensinne i august, med høy kvalitet, lavt svinn og mer konkurransedyktig melkepris. Endelig er vi på vei opp mot det nivået det skal være på. Vi har hele tiden vært tydelig på at vi har et langsiktig perspektiv på vår internasjonale satsing. Derfor er det gledelig å se en sterk utvikling i Wernersson Ost i Sverige, økt salg av Jarlsberghjul i Norseland Inc i USA, i tillegg til resultatforbedringen i Irland dette tertiale. Sammen med satsingen på et internasjonalt gjennombrudd på norsk melk, skal datterselskapene våre skape verdi til den norske bonden utenfor landegrensene i framtida, avslutter Hovland.

Les hele rapporten her

 

Kilde: Pressemelding fra TINE