Tommy Reinås
Tommy Reinås

MDG legger fram sitt alternative jordbruksoppgjør

8. juni 2021

MDG gir 2,6 milliarder kroner i sitt alternative jordbruksoppgjør. Jordbruket er på feil kurs og det er politikernes ansvar, ikke bøndenes, sier Stortingskandidat for MDG Tommy Reinås. Han lover bøndene nesten 3 ganger så mye som regjeringen og mer enn bøndene selv krevde. 

Hovedsatsningen er at inntekten må løftes kraftig. Vi skal redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og på sikt tette det helt. Vi skal ha en ny kurs hvor vi tar jorda i bruk for å sikre høyest mulig selvforsyning. Vi skal avslutte sentraliseringskursen og gi et særlig løft til små og mellomstore bruk. Vi skal også sikre at matproduksjonen er etisk forsvarlig og driftes i et evighetsperspektiv, sier Reinås 

Vi må satse mer på norsk matproduksjon 
Status og retning for jordbruket er langt fra der vi ønsker og det framtida trenger. Selvforsyninga svekkes og effektiviseringsjaget går på helsa løs for bøndene, dyra og jorda. Vi vil ha et landbruksoppgjør som setter ny kurs for norsk matproduksjon. Slik vil vi vise at Miljøpartiet De Grønne er Norges egentlige bondeparti:

Vår hovedsatsning er god dyrevelferd, fruktbar jord og miljø.

Matproduksjonen må være etisk forsvarlig og driftes i et evighetsperspektiv. God dyrevelferd, gode klimavalg og sikring av fruktbar jord og biologisk mangfold må ligge til grunn som rammer for all matproduksjon.

-For det andre så må vi ha en ny kurs for norsk landbrukspolitikk – vi må ta jorda i bruk! Matjorda og beiteressurser må tas mye bedre i bruk, med mål om å sikre høyest mulig selvforsyning. Vi opplever at flere bønder er en forutsetning for å klare dette innen de gitte rammene. Derfor vil vi avslutte sentraliseringskursen og gi et særlig løft til små og mellomstore bruk med sikte på økt rekruttering.

For det tredje så må inntekten til bøndene løftes kraftig. Bonden må få rettferdig betalt for sine samfunnsoppdrag og jordbruket må tiltrekke seg flere. Inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet må reduseres og på sikt tettes helt.

Ny kurs for norsk matproduksjon

-Status og retning for jordbruket er langt fra der vi ønsker og det framtida trenger. Selvforsyningaensvekkes og effektiviseringsjaget går på helsa løs for bøndene, dyra og jorda. Vi vil ha et landbruksoppgjør som setter ny kurs for norsk matproduksjon, mener Reinås 

-De små gårdsbrukene i distriktene blir lagt hurtig ned, og de store gårdsbrukene som overtar denne produksjonen tjener ikke penger. Bønder som driver stort, rapporterer enormt arbeidspress og høy gjeld. Jord går ut av drift over hele Norge til fordel for import av soya og andre fôrråvarer, utmark brukes mindre og mindre og jorda som er i drift forringes gjennom intensiv drift. Samtidig ser vi en alarmerende insektsdød, og artsmangfoldet i og rundt jordbruket er generelt nedadgående. Midt oppi alt dette er matsvinnet enormt, påpeker Reinås 

Havarikommisjon og gjenopprette komiteen for landbruk 

MDG vil ha en statlig havarikommisjon for å finne ut hva som har gått galt med jordbrukspolitikken og hele verdikjeden. Vi foreslår også å flytte ansvaret for den samfunnskritiske jordbruksproduksjonen ut av næringskomiteen på Stortinget, og gjenopprette komiteen for landbruk som ble nedlagt i 1993.

-Bondeopprøret som har oppstått roper et dramatisk varsko om arbeidspresset og den økonomiske situasjonen. Staten gjør likevel ikke noe forsøk verken på å svare opp inntektskravet som ligger i opprøret, eller ta tak i de strukturene som skapte situasjonen. Alt dette viser at utviklingen i jordbruket er på kollisjonskurs med Stortingets egne vedtatte mål når det gjeldermatsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser

-Jeg kan garantere at vi også kommer til å innføre matkastelov og se på kjedemakta, avslutter Reinås 

 

Ramme for MDG sitt alternative jordbruksoppgjør

 

Ramme, jordbruksavtalen

 

Jordbrukets krav

Statens tilbud

MDGs tilbud

Budsjettmidler

1220 mill

490 mill

1377 mill

Målprisøkning

717 mill

400 mill

1039 mill

Overførte midler fra 2020

32 mill

32 mill

32 mill

Endret verdi jordbruksfradraget

145 mill

40 mill

145 mill

Totalt

2,114 mrd

962 mill

2,593 mrd

 

Målpriser

Kilde: Pressemelding fra MDG