Illustrasjonsbilde.
Foto: Thomas Brun / NTB scanpix   Modellklarert
Illustrasjonsbilde. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix Modellklarert

Matvareprisene gikk opp 1 prosent i april

11. mai 2020

Konsumprisindeksen steg 0,4 prosent fra mars til april 2020. Matvareprisene gikk opp 1 prosent i denne perioden, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Særlig priser på frukt og grønnsaker gikk opp, henholdsvis med 4,7 og 5,9 prosent. Noe av prisveksten på matvarer skyldes den svake kronen.

Annerledes tid

Direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare sier at den siste tiden har vært spesiell for dagligvarebransjen. Prisene går som regel ned i tilbudsperioder som til jul, påske og skolestart, og justerer seg opp andre deler av året.

− På tross av at opptakten til påske var annerledes, så vi en prisnedgang på mat fra februar til mars i år. Siden utbruddet av koronaviruset har smitteverntiltak vært svært høyt prioritert i butikkene. Blant annet har det vært viktig å sikre at helsemyndighetenes råd om avstand mellom folk blir fulgt, og å unngå hamstring, sier Størksen.

Strømpriser trakk ned

Fra mars til april hadde elektrisitet med nettleie en prisnedgang på 8,3 prosent, noe som trakk ned KPI Dessuten falt prisene på bensin og diesel henholdsvis 10 og 5 prosent, som følge av ytterligere fall i oljeprisen i april.

Konsumprisindeksen (KPI) gikk opp 0,8 prosent fra april 2019 til april i år. Hovedårsaken til økningen er at matvarer og alkoholfrie drikkevarer samlet har hatt en prisøkning på 4,4 prosent i perioden. Strømprisene trakk ned med en nedgang på hele 34,9 prosent i elektrisitet med nettleie.

Kjerneinflasjonen opp

Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var 2,8 prosent i april, opp 0,7 prosentpoeng fra måneden før. Hovedårsaken til oppgangen var at prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg 0,9 prosent fra mars til april i år, mens de falt 0,8 prosent tilsvarende periode i fjor.

SSB understreker at koronapandemien har fått konsekvenser for KPI for april, og har i samarbeid med Eurostat utarbeidet internasjonale retningslinjer for hvordan dette håndteres i statistikken

NTB – Isabel Bech