Foto: NTB POOL.
Foto: NTB POOL.

Matvarekjeden sterkt berørt av flommen

11. august 2023

Matvarekjeden fra jord til bord er sterkt berørt av flommen på Østlandet.  Hundrevis av bønder opplever at vannet går innover dyrkajorda, og vegnettet er ødelagt slik at det er vanskelig å få levert melk og slakt. I tillegg er flere foredlingsbedrifter rammet direkte eller indirekte av de enorme vannmassene.

Her er en oppsummering fra samvirkeorganisasjonene:

Nortura

I tillegg til at vi har hatt litt utfordringer med inntransport av dyr og uttransport av varer, så har vi fått flomskader på fabrikken vår på Gol.

Det var kjelleren på Gol-anlegget, med tekniske installasjoner og biproduktavdeling, som ble utsatt for flommen på onsdag. Selve slaktelinjen er ikke berørt av vannet. Slaktingen måtte likevel stoppes på grunn av at infrastruktur som strøm, drikkevann og veier rundt anlegget ble sterkt påvirket av flommen.

De berørte rommene er nå tømt for vann. Det meldes om god framdrift i arbeidet med å bringe Nortura Gol tilbake i operativ drift og det forberedes for testslakting neste fredag. 

Småfeprodusenter som har innmeldte dyr til slakt har fått varsel om utsettelse.

I tillegg til at vi har hatt litt utfordringer med inntransport av dyr og uttransport av varer, så har vi fått flomskader på fabrikken vår på Gol.

Det var kjelleren på Gol-anlegget, med tekniske installasjoner og biproduktavdeling, som ble utsatt for flommen på onsdag. Selve slaktelinjen er ikke berørt av vannet. Slaktingen måtte likevel stoppes på grunn av at infrastruktur som strøm, drikkevann og veier rundt anlegget ble sterkt påvirket av flommen.

De berørte rommene er nå tømt for vann. Det meldes om god framdrift i arbeidet med å bringe Nortura Gol tilbake i operativ drift og det forberedes for testslakting neste fredag. 

Småfeprodusenter som har innmeldte dyr til slakt har fått varsel om utsettelse.

TINE

Anlegget til TINE på Frya mangler nå viktige veiforbindelser. Infrastrukturen på anlegget er upåvirket, men det er risiko for at strøm og data vil ryke om flommen tar med seg kabler. Det er også utfordringer med å få folk på jobb på grunn av stengte veger. Dersom situasjonen vedvarer kan det gi utfordringer for anlegget på Frya. Vi jobber nå med planer for å omprioritere produksjonen, og hvilke varer som kan distribueres fra andre anlegg for å sikre best mulig leveringsgrad og utnyttelse av melka.

Full stopp i melkehenting enkelte steder

Stengte veger og ras gir også utfordringer for tankbilene som henter melk på gårdene. Nå gjelder dette et større geografisk område sør for Dovre. Alle melkeprodusentene som ikke får besøk av tankbilen blir varslet om situasjonen og blir kompensert økonomisk for melka vi ikke klarer å hente, sier kommunikasjonssjef, Sindre Ånonsen.  

Felleskjøpet Agri

Felleskjøpets faller inn under nødvendig transport. Våre leveranser av kraftfôr og andre nødvendige varer vil derfor gå som planlagt så langt det lar seg gjøre, forholdene tatt i betraktning.  Vi justerer aktivt hvilken fabrikk vi leverer fra, og hvilke kjøreruter vi bruker, for å komme oss fram.

Gartnerhallen

Store nedbørsmengder under ekstremværet siste uke, har rammet flere potetprodusenter i Sør-Norge. Gartnerhallen følger situasjonen tett.

Mandag og tirsdag denne uken ble store deler av Sør-Norge truffet av ekstremværet Hans, med betydelige nedbørsmengder i flere områder.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om de fullstendige konsekvensene, og vi forventer å vite mer om omfanget over helgen. Men foreløpig tilsier kontakten vi har hatt med medlemmer, regionråd og sentrale kulturansvarlige produsenter i Gartnerhallen, at flere potetprodusenter i Østerdalen, Glåmdalen og Gudbrandsdalen er spesielt hardt rammet, med store potetarealer under vann, sier organisasjonssjef i Gartnerhallen, Gunn Jorunn Sørum.

Hun sier at historiene som nå meldes inn fra flomutsatte bønder gjør sterkt inntrykk, og oppfordrer produsenter som er rammet til å dokumentere skadene og ta kontakt med administrasjonen eller tillitsvalgtsapparatet i Gartnerhallen ved behov.

– Vi jobber aktivt inn mot faglagene i jordbruket og myndighetene for å gi statusoppdateringer fra grøntnæringa, og for å spille inn tiltak som kan avhjelpe i de tragiske omstendighetene. Innspill fra Gartnerhallens produsenter er viktig for å kunne gi god informasjon og prioritere de riktige tiltakene overfor myndighetene, sier Sørum.

Frykter store tap for bøndene

I enkelte områder kan det fortsatt være mulig å berge deler av de flomutsatte avlingene, gitt at vannet trekker seg raskt tilbake. Andre steder er det imidlertid allerede for sent, med dramatiske konsekvenser for de bøndene som er rammet.

En av bøndene som har fått merke ekstremværet, er potetprodusent Thore Sigurd Woll i Solør, hvor rundt 100 mål med småpotet står under vann.

– Dette er kjedelig nå rett før vi er i mål med sesongen. Disse potetene har akkurat blitt store nok, og ble vekstavsluttet nylig. Tapet på forventet salg av dette arealet ligger på mellom 1,5 og 2 millioner kroner. Jeg er usikker på hva jeg kan få i erstatning, men er redd det ikke dekker halvparten av utgiftene mine, sier Woll.

Gartnerhallen ber om særskilte tiltak for flomrammede bønder

Faglagene i jordbruket møter landbruks- og matminister Geir Pollestad torsdag ettermiddag, for å drøfte tiltak på kort sikt og langsiktig oppfølging av situasjonen.

– Per nå mener vi det både må ses på oppjustering av satsene i ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt, som ligger vesentlig under reelle oppgjørspriser. Eksempelvis er satsen for mandelpotet satt til 6,21 i ordningen, noe som ligger rundt 3 kroner under noteringspris det siste året, sier Sørum.

Gartnerhallen har også spilt forskuddsvis delutbetaling som et tiltak overfor de produsentene som åpenbart vil komme inn under ordningen.

– Erfaringsmessig kan det ta tid før endelig taksering og utbetaling kommer på plass, og bøndene har store kostnader til innsatsfaktorer allerede nå til vinteren, sier hun, og presiserer at Gartnerhallen vil komme tilbake med ytterligere tiltak som kan redusere tapet for produsentene som er rammet.

Videre er det viktig å avklare grunnlaget for beregning av tilskudd ved produksjonssvikt, med tanke på kvalitet og avlingsmengde, og eventuelt gjøre justeringer i dette for å sikre en mer treffsikker ordning.

– Sats- og beregningsforskriften legger avling i kilo til grunn for beregningen av tilskudd. Dersom poteter fra arealene som nå er flomrammet faktisk kan høstes, vil man jo ikke nødvendigvis ha en lavere avling i kg, siden det i flere tilfeller er snakk om potet som er nær ferdigvokst. Kvaliteten vil imidlertid kunne være vesentlig forringet, med et tilhørende betydelig inntektstap for bonden. Det er derfor viktig at vi får avklart hvordan den enkelte skal forholde seg til dette i forbindelse med innhøsting og søknad, og om nødvendig justere beregningsmetodikken, avslutter Sørum.

HOFF

Lørdag klokken 12 kommer Hoffs fabrikk på Gjøvik til å stenge på grunn av flommen. Det er usikkert når fabrikken kan åpne igjen, skriver Nationen