Forsvarsministeren og ledere i matvaregrossistene
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Matvaregrossistene skal forsyne Forsvaret hvis det blir krig.

20. august 2019

I stedet for at Forsvaret bygger egne beredskapslagre, skal dagligvarebransjen forsyne soldatene med mat hvis Norge havner i krig eller en annen krise.

En avtale ble undertegnet tirsdag mellom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og matvaregrossistene Coop, Rema, Norgesgruppen og Servicegrossistene.

Tilsvarende avtaler finnes allerede for sivil matvareberedskap, inngått mellom Nærings- og fiskeridepartementet og grossistene.

Administrerende direktør Petter Jansen i Forsvarets logistikkorganisasjon sier de nye avtalene styrker forsyningsberedskapen betydelig.

– Jeg vil berømme matvaregrossistene som med denne avtalen inngår en leveringsforpliktelse til Forsvaret. Det viser samfunnsansvar. Vi får nå økt matvarekapasitet totalt sett og i alle landsdeler. Dette gjør at landet er bedre forberedt på kriser, og så vel Forsvaret og allierte styrker som sivilbefolkningen nyter godt av dette, sier Jansen.

Han påpeker at sivile beredskapspartnere blir en stadig viktigere del av Forsvarets logistikk- og beredskapssystem. Ved å utnytte dagligvaregrossistenes eksisterende logistikk, vil en slik ordning bli langt rimeligere enn om Forsvaret selv skulle bygge beredskapslagre.

Forsvarsministeren er glad for avtalen mellom Forsvaret og matgrossistene, som erfaring har vist er nødvendig.

– Storøvelsen Trident Juncture 2018 viste hvor viktig sivile partnere er for logistisk understøttelse av væpnede styrker. Både norske og allierte styrker som skal stå i strid vil nå bedre kunne forsynes med mat i alle landsdeler, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

(©NTB)