Kviger på beite
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Mattilsynet varsler tilsyn med smittevern og flytting av storfe

21. januar 2023

Mattilsynet varsler at de vil ha ekstra oppmerksomhet om livdyrhandel med storfe i 2023. Det skriver de på sine nettsider.

I noen storfehold, særlig i anlegg som driver med oppfôring av kjøttfe til slakt, kan det være mye kjøp og/eller salg av dyr. Flytting av dyr mellom anlegg gir økt risiko for å spre smittsomme sykdommer. Da er det særlig viktig å ha gode smittevernrutiner og god kjennskap til reglene for flytting av dyr. Mattilsynet vil ha ekstra oppmerksomhet på dette under tilsyn i 2023.

Dette vil Mattilsynet se etter

  • Smittevernplan
  • Smittesluse
  • Renhold / hygiene
  • Lasterampe
  • Karenstid ved flytting av dyr

Dette bør du være forberedt på

Tilsyn med smittevern og flytting av storfe vil bli gjennomført samtidig som tilsyn med sporbarhet. Tilsynet vil som hovedregel være uanmeldt, men det kan også være aktuelt å varsle på forhånd. I så fall kan du bli bedt om å sende inn smittevernplanen din i før tilsynet.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Mattilsynet har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle storfehold i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om du/dere har gjennomgått smittevernrutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon må være lett tilgjengelig når vi kommer på tilsyn.

Husk at regelverket skal oppfylles enten du får tilsyn eller ei. Regelverket skal beskytte dyrene dine mot smitte.

Kilde: Mattilsynet