Ingunn Midttun Godal
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet slaktes i granskingsrapport.

10. desember 2019

I dag ble granskingsrapporten om Mattilsynet lagt fram.
Les hele rapporten her

Mattilsynet har utfordringer som kan utgjøre en risiko for rettssikkerheten og gjennomføring av tilsynets oppdrag, ifølge ny granskningsrapport

Granskningsrapporten, som er utført av KPMG, kommer etter at NRK og Stavanger Aftenblad i mai skrev at Mattilsynet etter et uanmeldt tilsyn på gården til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes i juni i fjor hadde skrevet en rapport som var full av faktafeil.

Dette innrømmet også Mattilsynet.

Kort tid etter avsløringen gikk Harald Gjein av som direktør for Mattilsynet, etter at tilsynets troverdighet hadde blitt trukket i tvil.

-Alvorlige funn sier Bollestad

– Dette er alvorlige funn som må følges opp, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). 

Rapporten er et svar på Stortingets bestilling fra juni 2019 om å gjennomføre en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet på henholdsvis landbruks- og fiskeriområdene. Olaug Bollestad vil med det første ha en samtale med den nye administrerende direktøren i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, om hvordan tilbakemeldingene i rapporten kan følges opp på best mulig måte. 

Flere utfordringer

KPMG har undersøkt om Mattilsynet har et godt nok system og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn, og hvordan forvaltningskvaliteten i Mattilsynets organisering og styring av tilsynsarbeidet er. Rapporten er tydelig på at Mattilsynet har flere utfordringer med styring, organisering og forvaltningspraksis i tilsynsvirksomheten. KPMG peker også på konkrete forbedringspunkter med forslag til tiltak. 

– Dette er forhold som må tas alvorlig, og jeg har derfor innkalt til et møte med Mattilsynets nye administrerende direktør denne uka for å drøfte oppfølging av rapporten, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.    

– Jeg vil ha en tett dialog med Mattilsynet fremover for å forsikre meg om at Mattilsynet tar tak i de utfordringene som fremgår av rapporten, og jeg forventer at de kommer med en konkret plan for gjennomføring av tiltak, sier Olaug Bollestad.

Godal: -Tar umiddelbart tak.

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet kaller funnene i granskningen alvorlige, at den viser at tilsynet må forbedre måten de jobber på.

– Granskningen har avdekket systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, sier Godal, som har hatt jobben som administrerende direktør i tre uker.

Hun legger til at det blir særlig viktig å få til bedre dialog på tilsyn og med næringene, samt sette i gang tiltak som vil bidra til å gjøre regelverket mer forståelig og enklere å etterleve.

Direktøren forteller at hun har opprettet en innsatsgruppe for å gjennomføre tiltak for å bli bedre, og hun understreker at tilsynet må øke tempoet på forbedringsarbeidet.
Les pressemelding fra Mattilsynet her

Sp ber Bollestad orientere Stortinget

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Senterpartiets Geir Pollestad, sier til NTB at det som kommer fram i rapporten er meget alvorlig og mener at statsråd Bollestad må orientere Stortinget om hvordan regjeringen vil følge opp rapporten videre.

– Prosessen startet med Senterpartiets representantforslag i Stortinget. Det er naturlig at rapporten får en grundig debatt i Stortinget, sier han.

Pelsdyrbonde ikke overrasket

Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes er ikke overrasket over det nedslående resultatet av Mattilsynet-granskningen til KPMG.

– De har kommet fram til det jeg har sagt hele veien. Det er en ukultur i Mattilsynet, og de har virkelig en jobb å gjøre med tilliten, sier han til NTB.

Han mener granskningen setter spørsmålstegn ved om tilsynets avviksrapporter har vært lovlige, og at bønder kan ha krav på erstatning hvis det viser seg å stemme.

– Dette er en stor skandale i stor stil. Det er et overgrep mot vanlige arbeidsfolk, som har vært fullstendig rettsløse, sier Lauvås.

NTB