Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet opphever restriksjoner etter fugleinfluensa

24. desember 2021

På selveste julaften opphever Mattilsynet de fleste restriksjonene som ble innført etter at det i november ble påvist høypatogen fugleinfluensa på verpehøns på to nabogårder i Klepp kommune i Rogaland. Det er fortsatt portforbud og jaktforbud i 15 kommuner i Rogaland.

Mattilsynet innførte raskt soner med restriksjoner rundt de to gårdene med fugleinfluensa, for å forebygge at smitten spredde seg.  

– Tiltakene vi innførte har vært inngripende, men helt nødvendige for å hindre videre smitte. For alle fjørfeholdere i området og andre involverte, har det vært krevende. Innsatsen som har blitt lagt ned fra en samlet næring og Mattilsynet har vært stor, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet har i tett og godt samarbeid med fjørfenæringen hindret nye utbrudd i Rogaland.  

Etter seks uker uten nye påvisninger, og etter tilsyn med fjørfehold, overvåkning og en rekke andre tiltak, kan sonene endelig oppheves, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.  

Les mer: Utbrudd av fugleinfluensa 

Dette har vært, og er fortsatt, en alvorlig situasjon for den kommersielle fjørfeproduksjonen og de som har fugl som hobby i denne delen av Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.    

Fortsatt portforbud og jaktforbud 

Det er fortsatt portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap og jaktforbud på fugl i 15 kommuner i Rogaland.  

 Dette opprettholdes fordi det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler flere ganger i området denne høsten. Mulighet for smitte fra ville til tamme fugler kan derfor ikke utelukkes, men forhåpentligvis kan begge forbudene oppheves i begynnelsen av januar, sier Godal. 

Siden det kan være fugleinfluensasmitte på ville fugler flere steder i Norge, er det fortsatt svært viktig at alle som holder fugler har godt smittevern i eget dyrehold. Ved eventuelle nye påvisninger hos ville eller tamme fugler, vil nye tiltak bli innført på kort varsel dersom Mattilsynet vurderer at det er nødvendig.

Pressemelding fra Mattilsynet