Anne Marie Jahr
Anne Marie Jahr Foto: Mattilsynet

Mattilsynet- Forstår at mange beitebrukere i Nordfjella er sinte

13. august 2019

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Skrantesjukesmitten ligger fremdeles i terrenget i Nordfjella. I følge den siste risikovurderingen fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø utgjør salteplassene i Nordfjella stedene med mest smitte, og sau på beitet utgjør den største risikoen for at smitten skal spre seg. Derfor har Mattilsynet sperret av de i underkant 700 salteplassene i Nordfjella.

Forrige uke ble Mattilsynet varslet om at to sauer hadde satt seg i fast løse barduner festet til grindene. Det ser vi svært alvorlig på. Disse bardunene ble satt på tidligere i sommer for å forankre grindene bedre. Vi har også fått henvendelser om dyr som har kommet seg inn i grindanlegg, men ikke kommet ut igjen.

Vi startet umiddelbart med å gjøre nødvendige tiltak ved de grindanleggene som vi mener kan utgjøre en fare for sauene, og på den måten forhindre at dette skal skje igjen. I tillegg har vi økt tilsynsfrekvensen. Tidligere i sommer har Mattilsynet ført tilsyn og vedlikehold med grindene via helikopter i 22 dager. Etter meldingene som har kommet inn vil vi øke tilsynsfrekvensen ut beitesesongen.

Mattilsynet har også økt beredskapen internt, slik at vi er ekstra tilgjengelige nå resten av beitesesongen og kan raskt reagere ved melding om dyr som sitter fast. Utgifter knyttet til oppfølging av dyrevelferdssaker vil dekkes av oss.

-Dette er en veldig uheldig situasjon. Forbudet mot saltsteiner kom veldig sent med tanke på beiteslippet i området. Vi har forsøkt å forberede næringen på at det kom, men forstår at mange er opprørt. Når det i tillegg viser seg at ikke alle grindene som er satt opp for å hindre spredning av smitte fungerer godt nok, forstår vi at mange er sinte. Vi gjør det vi kan nå for å bedre situasjonen.

Området Nordfjella er kjempestort med utfordrende terreng, og vi oppfordrer alle som ferdes i fjellet til å bidra med å varsle Mattilsynet om det er noe som bør følges opp. Det er da viktig å oppgi nummeret på grindanlegget så vi kan finne igjen stedet.

-Bekjempelsen av Skrantesjuke er nybrottsarbeid for Mattilsynet, og på mange måter må veien bli til mens vi går. Grindene har en svært viktig funksjon i bekjempelsen mot denne dødelige dyresykdommen, men vi må lære av de feilene som har blitt begått under oppsettet av dem og gjøre fortløpende justeringer hvis behov. Dette tar vi alvorlig, sier Jahr.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet.