Kalkuner
Illustrasjonsfoto

Måtte avlive 13 000 kalkuner etter funn av salmonella.

29. november 2019

Kalkunprodusent Hanne Guåker i Ringsaker måtte tidligere i år avlive 13 000 kalkuner etter at det ble påvist salmonellasmitte. Det skriver Ringsaker Blad.

Hun fikk beskjed fra Mattilsynet 30. juli om at det var mistanke om salmonella i forbindelse med prøvene som var sendt inn for Overvåkningsprogrammet for salmonella på fjørfe.

Bekreftelsen på mistanken kom fra Veterinærinstituttet i starten av august. De slo fast at kalkunene til Guåker var smittet av bakterien Salmonella Agona.

– Det som har skjedd her nå med salmonellautbruddet og avliving er litt utenfor min kontroll. Det er veldig leit når sånne ting skjer, men Mattilsynet har sitt regelverk som de er forpliktet til å følge. Og som Mattilsynets vedtak viser har jeg gjort det jeg kunne, altså det er ikke noe jeg kunne gjort annerledes for å hindre smitten. Det skal også sies at Mattilsynet har vært veldig profesjonelle og ikke minst medmenneskelige i denne hendelsen, sier Guåker til Ringsaker Blad.

Kraftfôret en mulig smittekilde

Etter en omfattende kartlegging av mulige smittekilder, konkluderer Mattilsynet med at det er kraftfôret som mest sannsynlig er kilden til salmonellasmitten. Guåker oppgir at hun får kraftfôr fra Felleskjøpet.

Det er ikke Felleskjøpet enig i. – Siden dette ikke er bekreftet, og vi har gjort gjentatte tester uten å kunne se at det er fôret bakteriene kommer fra synes vi nettopp dette også bør presiseres, skriver Thomas Skjennald i Felleskjøpet Agri i en e-post til Ringsaker Blad.

Nå har kalkunhusene blitt grundig vasket etter en nøye oppsatt saneringsplan. – Jeg satte inn igjen dyr 13. november, så nå er jeg tilbake til vanlig produksjon, sier Guåker til Ringsaker Blad.

Kilde: Ringsaker Blad.