Marit Haugen
Foto: TINE

Marit Haugen gjenvalgt i TINE, ansatte stemte blankt.

15. april 2021

Marit Haugen fra Steinkjer ble i dag gjenvalgt som styreleder i TINE.  Årsmøtet vedtok at antallet styremedlemmer blir redusert fra 14 til 11 medlemmer, hvor 4 medlemmer er valgt av de ansatte. Samtidig ble det etter en lang debatt vedtatt at de ansatte utover styremedlemmene ikke skal ha vedtektsfestet rett til å delta i rådet og årsmøte. Rådets størrelse ble også redusert fra 24 til 16 medlemmer.

Les mer om nye vedtekter her

Valgresultatet tyder på at de ansatte årsmøterepresentantene har stemt i blankt i valget av styreleder og nestleder. Det er tilsammen 144 eiervalgte representanter i årsmøtet. De ansatte har bare stemmerett ved valg av leder og nestleder.

Leder: Marit Haugen, Steinkjer (136 stemmer, 54 blanke stemmer)
Nestleder: Rolf Øyvind Thune 141 stemmer, 48 blanke stemmer)

Øvrige eiervalgte styremedlemmer

Helge Arne Espeland, Ullensvang, (136 stemmer,  4 blanke)
Bjørnar Gjerde, Kvam, (110 stemmer, 30 stemmer for Andreas Wollnick Wiese, 2 blanke)
Asgeir Pollestad, Hå, 132 stemmer, 9 blanke
Solveig Bratteng Rønning, Rana, (138 stemmer 2 blanke)
Hege Persen, Tana, (112 stemmer, 28 blanke)

Etter loddtrekning  ble Asgeir Pollestad, Soveig Bratteng Rønning og Bjørnar Gjerde valgt for to år.

1. vara: Anne Berit Løset, Fjord, funksjonstid 1 år
2. vara: Hans Mathias Ulberg, Sør-Fron, funksjonstid 1 år
3. vara: Ole Henrik Rindli, Molde, funksjonstid 1 år

 -Jeg setter stor pris på fornyet tillit og gleder meg til fortsettelsen. Det er stor kraft i det årsmøtet vi nå legger bak oss og signalene er tydelige på å fortsette jobben med å sikre muligheter for den norske melka og arbeidsplasser rundt om i landet, sier Marit Haugen etter valget.

-Debatten rundt eierorganisasjonen og ansatterepresentanters møterett har vært frisk de siste dagene, men jeg er sikker på at vi også fremover skal få til et veldig godt samarbeid mellom eiere og ansatte til det beste for TINE, avslutter Haugen i en pressemelding fra TINE