Sauer på beite
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Mædi-smitte kan føre til nedslakting av hele sauebesetninger.

17. juli 2019

Nedslakting av hele sausebesetninger kan bli aktuelt etter funn av mædi-smitte på sauer i Trøndelag, advarer Mattilsynet.

Det er konstatert mædi-smitte i ytterligere én sauebesetning. Det kom fram under et møte i regi av Mattilsynet i Steinkjer onsdag, ifølge Trønder-Avisa.

Dermed er det nå fastslått mædismitte i to sauebesetninger, alle nord i Trøndelag. I tillegg er 22 besetninger ilagt restriksjoner etter mistanke om smitte.

Mædi kan ikke overføres til mennesker, men er svært smertefull for dyrene. Det finnes ingen vaksine eller kur mot sykdommen. Derfor må vanligvis smittede dyr slaktes.

Det vil gjøres en individuell vurdering av hvor mange dyr som skal slaktes i hver smittede besetning, sier fungerende regiondirektør Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet Midt.

– Det kan være situasjoner som tilsier at vi slakter hele besetninger, sier hun.

Tilsynet vil først og fremst slakte dyr som blir konstatert som smittebærere. I tillegg vil avkom etter positive søyer slaktes.

Schei-Berg beskriver funnet av mædi som et sjokk. Situasjonen påfører Veterinærinstituttet og Mattilsynet store mengder merarbeid som vil kreve store ressurser over flere år.

Les pressemelding fra Veterinærinstituttet her

(©NTB)