Kraftfôrbil
Foto: May-Linda Schjølberg; Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA)

Litt svakere fra Felleskjøpet Rogaland Agder

25. februar 2021

Felleskjøpet Rogaland Agder fikk et litt svakere driftsresultat i 2020 sammenlignet med 2019.

Konsernets EBITDA endte på 176,2 mill. kr, ned 1,6 mill. fra forrige år.  Grunnet økte avskrivninger og finanskostnader får konsernet likevel et noe svakere resultat før skatt. Konsernresultat før skatt var på kr 61,7 mill. med en omsetning på kr 3,3 mrd.

Salgsinntektene i morselskapet endte på kr. 2901 mill. og økte med 47 mill. fra 2019. Selskapet opplevde en stor økning på butikksalget med 100 000 flere betalende kunder enn året før og en omsetningsøkning på 76 mill. kr. I løpet av året har bedriften gjennomført over 2500 TPM / LEAN forbedringer. Dette arbeidet har over tid bidratt med betydelige produktivitetsgevinster.

Flere av datterselskapene har hatt et krevende år i 2020. AM Nutrition og Fish4Pets har nedgang i omsetningen. Nedgangen er sterkt påvirket av pandemien og nedstengte internasjonale markeder i løpet av året.

Styret innstiller på kr 22,2 mill. i kjøpsutbytte til medlemmer som utgjør 1,25 % på kjøp av tonnvarer og butikkvarer.

Nøkkeltall

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Rogaland Agder