Sylvi Listhaug
Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Listhaug-effekten

12. april 2018

Landbruk24 har sett på den nære historien når det gjelder inntektsutviklingen i jordbruket. Overraskende for mange er det de to jordbruksoppgjørene med Sylvi Listhaug som landbruksminister som har gitt det beste resultatet for bøndene. Men det viser også at det er mye annet enn jordbruksoppgjøret som bestemmer inntektsutviklingen for bonden. Når det gjelder melk er det nok mer riktig å snakke om en TINE-effekt, god drift i Tine førte til en vesentlig bedring i melkeprisen i fra 2014 til 2016. Lav rente har også hatt stor betydning, så man kan nok fastslå at Listhaug hadde en del flaks.

Men tallene som ble lagt fram av Budsjettnemnda for jordbruket i dag taler sitt tydelige språk. Gjennomsnittsinntekta for bonden var i 2014  305 900 kroner pr. årsverk, ( resultatet av oppgjøret i 2013, med Slagsvold Vedum som minister), mens den i 2016 var på 369 400 kroner pr. årsverk. Altså har vi en “Listhaug-effekt” på 63 500 kroner. (Dette er tall som bygger på faktiske regnskaper fra over 1000 bruk i hele landet. Men tallene er såkalt normalisert for å redusere virkningen av store avlingsforskjeller m.m.)

Budsjettnemnda har i dag også lagt fram beregninger for 2017 og 2018, de tallene er ikke like sikre.
Så langt kan man si at man har en “Dale-effekt” på minus 14 500 kroner pr. årsverk. Men han kan trøste seg med at det tallet kan rettes opp i årets jordbruksoppgjør, sjøl om han arbeider under mer krevende forhold enn det Listhaug gjorde.

Nedenfor har Landbruk24 sammenlignet referansebrukenes resultater i 2014 og 2016, og beregnet den såkalte “Listhaug-effekten”. Vi tar tar forbehold om at det enkelte bruk ikke er direkte sammenlignbart, det er blant annet endringer i volum på de enkelte bruk. Men alle tall er også her i kroner pr. årsverk.

 

Melk og storfeslakt. 29 årskyr,
2014: 310 200, 2016: 382 500
Listhaug effekt: 72 300 kr

Korn. 386 dekar korn, landet
2014: 321 100, 2016: 272 400
Listhaug effekt: – 48 700 kr

Sau. 167 vinterfôra sauer landet
2014: 230 100 2016: 218 300
Listhaug-effekt:  –11 800 kr

Melkeproduksjon geit. 133 årsgeiter.
2014: 344 700, 2016: 448 300
Listhaug-effekt: 103 600 kr

Svin/korn. 47 avlssvin + 378 dekar korn
2014: 340 600, 2016: 518 900
Listhaug-effekt: 178 300 kr

Egg/planteprod. 6596 høner + 266 dekar korn.
2014: 451 700, 2016 420 900
Listhaug-effekt: -30 800 kr

Potet/korn. 125 dekar poteter + 432 daa korn
2014: 407 700, 2016: 352 900
Listhaug-effekt: -54 800 kr

Storfeslakt/ammeku. 32 ammekyr
2014: 243 300, 2016: 293 200
Listhaug-effekt: 49 900 kr

Frukt og bær. 52 dekar frukt og bær
2014: 391 900, 2016: 352 800
Listhaug-effekt: -39100 kr

Fjørfekjøtt/planteprodukter. 111 313 fjørfeslakt
2014: 559 300, 2016 412 000
Listhaug-effekt: –147 300 kr

Økologisk melk og storfeslakt. 26 årskyr. landet
2014: 319 300, 2016: 353 900
Listhaug-effekt: 34 600 kr

Melk 15 årskyr, landet
2014: 285 800, 2016: 316 800
Listhaug-efffekt: 31 000 kr

Melk. 46 årskyr, landet
2014 298 500, 2016: 422 700
Listhaug-effekt: 124 200 kr

Melk. 65 årskyr, landet
2014: 332 800, 2016: 484 800
Listhaug-effekt: 152 000 kr

Melk 33 årskyr, Østlandets flatbygder
2014: 356 700, 2016: 406 300
Listhaug-effekt: 49 600 kr

Melk 27 årskyr, Østl. andre bygder
2014: 320 600, 2016: 380 100
Listhaug-effekt: 59 500 kr

Melk 36 årskyr, Agder/Rogal. Jæren
2014: 277 600, 2016: 438 300
Listhaug-effekt: 160 700 kr

Melk 26 årskyr, Ag./Ro. andre bygder
2014: 284 400, 2016:357 500
Listhaug-effekt: 73 100 kr

Melk 28 årskyr, Vestlandet
2014: 297 300, 2016: 350 500
Listhaug-effekt: 53 200 kr

Melk 31 årskyr, Trøndelag
2014: 301 300, 2016: 399 300
Listhaug-effekt: 98 000 kr

Melk 25 årskyr, Nord-Norge
2014: 325 800, 2016: 393 900
Listhaug-effekt: 68 100 kr

Korn, 235 dekar korn, Østlandet
2014: 137 300, 2016: 94 000
Listhaug-effekt: -43 300 kr

Korn 851 dekar korn, Østlandet
2014: 556 200, 2016: 478 700
Listhaug-effekt: -77 500 kr

331 dek korn+ 23 avlssvin, Trøndelag
2014: 314 600,  2016: 477 900
Listhaug-effekt: 163 300 kr

137 vinterfôra sauer, Vestlandet
2014: 202 500, 2016: 174 500
Listhaug-effekt: -28 000 kr

171 vinterfôra sauer, Nord-Norge
2014: 306 400, 2016: 270 200
Listhaug-effekt: – 36 200 kr

291 vinterfôra sauer, landet
2014: 288 900, 2016: 272 200
Listhaug-effekt: -16 700 kr