Elin Östlund og Carl Erik Östlund Skjølberg
Foto: Debio/Åsmund Seip.

Leverandører til Michelin-restaurant tildeles “Bondeprisen”

25. februar 2020

Bondeprisen 2019 tildeles Elin Östlund og Carl Erik Östlund Skjølberg fra Orkland. De er blant leverandørene til Michelin-restauranten Credo i Trondheim.

Som begrunnelse skriver juryen:
“Elin og Carl Erik drives av kunnskap og interesse for å dyrke jorda, skape nye relasjoner mellom dyr og planter, og utforske hva stedet på Svorkmo har å by på av muligheter. Med 10 års erfaring fra gårdsdrift i Sverige vil Elin og Carl Erik forvandle den familieeide gården til et paradis på jord, der blomster, grønnsaker, frukt og bær, lever i tette kretsløp med dyrehold av kyr, okse, sauer, gjess, bier og gris. Sør-Trøndelag Bonde – og småbrukarlag er imponert over arbeidet og resultatene driverne av Skjølberg gård har skapt.”

”Bondeprisen er en hedersbevisning til bønder, som gjennom målrettet utnytting av gårdens ressursgrunnlag, framstår som forbilder for dem som vil bygge og bo i bygde-Norge”. Etter forslag fra faglagene i fylket avgjør styret i Sør-Trøndelag Landbruksselskap hvem som tildeles den årlige prisen.

Om prisvinnerne

Elin og Carl Erik tok over gården på Svorkmo i 2012. De har tidligere drevet Spiragården i Örebro i Sverige. Her hadde de tjenester som sosialt arbeid i form av undervisning, tilrettelagt arbeidsplass og flyktningarbeid.

Da tilbudet om å ta over slektsgården til Carl Erik på Svorkmo kom, kunne de ikke si nei. De har utviklet en biodynamisk kretsløpsgård, der å bygge opp jorda og sette i stand driftsbygningene har tatt tid. Målet har vært å utvikle en biodynamisk kretsløpsgård.

Biodynamisk kretsløpsgård

Skjølberg Søndre er en biodynamisk kretsløpsgård der dyrehold og produksjon står i forhold til arealet, og der kompost og naturgjødsel er eneste næring. På gården finnes litt av alt. Ender, noen høner, sidet trønder- og nordlandsfe, griser og sauer, og stort utvalg av grønnsaker, flerårige grønnsaker, urter, ville vekster, blomster og bær. Det er også skog som utgjør ca. 1400 dekar i tillegg til ca. 105 dekar innmark.

Samarbeidet med stjernerestauranten Credo

Våren 2014 tok Elin og Carl-Erik sammen med Anja Tjelflaat, som da jobbet i næringshagen, initiativ til å invitere flere restauratører til Skjølberg søndre. Credo-sjef Heidi Bjerkan var blant dem som kom til gården og dette besøket ble starten på et nært og godt samarbeid der filosofien om dyrking, kretsløp og mangfold kunne realiseres i noe konkret. De har blant annet utviklet et andelssamarbeid og Skjølberg søndre planlegger nå hele sin produksjon sammen med Credo restaurant. Elin fungerer også som Credos gartner ved restauranten i Trondheim. Skjølberg søndre er stolt av å være en av produsentene til restauranten som i 2019 mottok Michelins første pris for bærekraft og sin første stjerne i Michelin Guiden.

Ekteparet har også et brennende engasjement for at barn og unge skal få et best mulig forhold til og forståelse for bærekraftig matproduksjon, jordbruk og dyrehold. De samarbeider med Steinerskolen i Trondheim der de underviser om dette og elevene kommer til gården for å ha jordbrukspraksis. Skjølberg søndre er også med på samarbeidet Geitmyra Matkultursenter avd. Credo, som ble lansert onsdag 12 februar 2020.

Det omfatter utforsking av mange typer grønnsaker og vekster, lagringsmetoder for grønnsaker, bygging av biodynamiske/permakultur hager i Trondheim, transport og logistikk, produktutvikling, utvikling og medansvar for Credos hager på Lilleby, kjøtt, og etter hvert melkeforedling og andre prosjekter.

I tillegg drives det «Inn på tunet gård» som besøksgård. De tilbyr også praktikantpraksis ved gården, der det ofte kan være studenter fra bl.a en nordisk biodynamisk utdanning som heter BINGN, spesielt i sommerhalvåret.

Andelslag

Skjølberg Søndre andelslandbruk er startet som et SA. Medlemmene får andeler i en økologisk dyrket jord hvor du kan dyrke grønnsaker til eget og felles bruk, under kyndig veiledning. Andelseierne kan blant annet delta i felles dugnader, årsfester, inspirasjonstreffer og julebord. Det legges vekt på fellesskap og utvikling av dugnadsånden. Det er med andre ord en omfattende og krevende virksomhet som drives på Skjølberg Søndre.

Kilde: Pressemelding fra Sør-Trøndelag landbruksselskap.