Ku med kalv
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Laveste oktoberpris på melk siden 2012

3. oktober 2020

TINE melder at de har klart å dekke det løpende behovet for melk i den kritiske perioden i august og september. Produsentprisen på melk ble skrudd opp i sommer for å stimulere til mest mulig produksjon, nå kommer den “sure svie” for melkeprodusentene. Etter det Landbruk24 har beregnet vil melkeprisen for oktober være den laveste siden 2012.

Landbruk24 har fått følgende svar fra Johnny Ødegård i TINE om situasjonen i melkemarkedet.

Har det vært nok melk til alle i den kritiske perioden august- september?

-Ja vi har klart å dekke det løpende behovet

 Hvordan ser det ut resten av året, vil det bli for mye melk når kvoteøkningen virker for fullt fram mot jul?

-Melkeproduksjonen er normalt 20-25% høyere i vintermånedene. Overskuddet nyttes til å bygge lager av faste produkter som en tærer på neste sommer, skriver Ødegård 

Melkepris
Vil det annonserte trekket på 17 øre i basisprisen gjennomføres fra og med oktober?

-Melkemarkedet er strengt regulert. et av kravene er at regnskapet i TINE Råvare skal omlag i null i et kalenderår. Når prisen øker i en periode, må den reduseres tilsvarende i en annen periode. Så svaret er ja, basispris vil bli redusert fra oktober for å kompensere for prisøkningen i 3. kvartal.

Har dere en historisk oversikt over basispris og sesongtrekk i oktober? Spørsmålet er egentlig hvor langt tilbake må en for å finne lavere produsentpris på melk?

Basisprisen påvirkes både av sesongtrekk og kvalitetsregelverket for øvrig. En slik sammenligning blir derfor ikke nødvendigvis rett. Men det er ikke til å legge skjul på at vi for å kunne holde en ekstra høy melkepris i 3 kvartal, får en ekstra lav melkepris i 4. kvartal. Så ser vi at mange produsenter har satt inn gode tiltak for å øke produksjonen av melk i 3. kvartal. Det var viktig og vi håper dette arbeidet fortsetter. Vi forventer stort behov for sommermelk også neste år.

Laveste pris siden 2012.

Beregninger Landbruk24 har gjort viser at utbetalingsprisen til produsent i oktober nå er den laveste siden 2012, hvis man regner med at vi nå har en rekordhøy omsetningsavgift på 30 øre pr. liter. I oktober 2020 får produsentene i det meste av landet utbetalt 3,85 kroner pr. liter for melk med 4 prosent fett og 3,2 prosent protein. Betaling for melkekvalitet er ikke med i denne oversikten.

Her er en oversikt over pris til produsent for melk levert i oktober for sone Landet som omfatter det meste av Norge bortsett fra store deler av Vestlandet og noen fjellområder. (les mer om dette her)  Betaling for melkekvalitet er ikke med i denne oversikten.

År Kr/liter oktober
2020 3,85
2019 4,04
2018 4,28
2017 4,25
2016 4,16
2015 4,16
2014 4,03
2013 3,90
2012 3,72

 

Kilde: Egne melkeoppgjør og Tines medlemssider.