Foto: Jonas Ruud, Tun media
Foto: Jonas Ruud, Tun media

Lanserer grønt landbrukslån til 1,55 % rente

1. november 2021

Grønt landbrukslån fra Landkreditt Bank finansierer tiltak som reduserer utslipp, reduserer skaderisiko, samt bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon.

Landkreditt ønsker å bidra til en mer bærekraftig og fremtidsrettet norsk matproduksjon, og lanserer nå grønt landbrukslån til en nominell rente på lave 1,55 prosent. 

–   For at landbruket skal nå sine klimamål frem mot 2030, er alle tiltak som reduserer utslipp viktige. Et grønt landbrukslån, med en svært god rente, er én måte vi kan bidra i den store og viktige omstillingen landbruket står overfor, sier Emil Inversini, salgsdirektør i Landkreditt Bank. 

Så mye mer enn solcellepaneler 

Grønt landbrukslån gis til tiltak som bidrar til å redusere utslipp, gir en mer bærekraftig produksjon eller reduserer skaderisiko.  

– Grønne tiltak er så mye mer enn solcellepaneler. Derfor velger vi et bredt nedslagsfelt for vårt grønne landbrukslån. Vi vurderer alle tiltak som bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon, i tillegg til skadeforebyggende tiltak som for eksempel grøfting eller oppgradert brannvarslingsanlegg, sier Inversini.  

Blant tiltakene det kan søkes lån til, er tak på gjødselkum, gjødsellager for tørrmøkk, nedfellingsutstyr på gjødselvogner eller slangespreder, N-sensor, ulike typer oppvarming og gårdsvindmøller.  

Les mer om grønt landbrukslån  

Bra for miljøet, lønnsomt for bonden 

Landkreditt samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) om å vurdere hvilke tiltak som skal kunne godkjennes for grønt landbrukslån. Målet er at tiltakene både skal være gunstige for miljøet og lønnsomme for bondens økonomi. 

NLR tilbyr klimarådgiving til bønder over hele landet, og kartlegger mulige klimatiltak på den enkelte gård. Tiltakene varierer fra mindre justeringer, til større, mer kostbare omlegginger, forklarer Svein Skøien, prosjektleder i klimasmart landbruk i NLR. 

– Det kan handle om en enkel endring i håndteringen av en dagligdags oppgave, eller å vurdere om materialer eller teknologi som brukes i en byggeprosess er hensiktsmessige. Det pågår en klimadugnad i landbruket, og for å lykkes med denne, er det viktig med tilgang til finansiering for å kunne iverksette gode, klimasmarte tiltak, som også kan være lønnsomme for bonden på sikt, sier han. 

Hvem kan få grønt landbrukslån? 

Grønt landbrukslån er for medlemmer i Landkreditt. Det vil si at kunden må ha landbrukslån eller driftskreditt hos Landkreditt Bank. Lånebeløp er fra 100.000 til 500.000 kroner, men det er mulig å få vanlig landbrukslån på overstigende beløp.

Kilde: Pressemelding fra Landkreditt