Kjetil Koppang og Ole L. Lønnum
Foto: Landkreditt

Landkreditt kjøper Koppang Landbruks- og næringsmegling

17. februar 2020

Landkreditt kjøper alle aksjene i Koppang Landbruks- og næringsmegling AS og går dermed inn i markedet for eiendomsmegling. – Med kjøpet styrker vi vår posisjon i landbruksmarkedet og kan tilby et enda bedre totaltilbud til våre kunder, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Skal bli best på megling av landbrukseiendom
Med kjøpet av Koppang Landbruks- og næringsmegling, øker Landkreditt sin konkurransekraft i landbruksmarkedet. Kundene får nå tilgang til et bedre og mer komplett tilbud, med bank, fond, forsikring – og eiendomsmegling, på samme sted. Målet er å være den beste aktøren og et naturlig førstevalg innen landbruksmegling. 

– Vi skal være ledende på megling av landbrukseiendom. Koblingen mellom bank og eiendomsmegling er klassisk og velprøvd, så vi er glade for nå å kunne tilby megling under Landkredittparaplyen, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Kjøpet av Koppang Landbruks- og næringsmegling tilfører Landkreditt en betydelig kompetanse på landbrukseiendom. – Med meglere på plass, har vi en enda bedre kjennskap til hva en eiendom er verdt. Det er også gunstig med tanke på vår kreditt- og risikostyring, sier Lønnum. 

Vil ha med alle
Mens Ketil Koppang nå går ut av selskapet og ikke lenger skal megle landbrukseiendom, påpeker Lønnum at han ønsker å få med seg alle øvrige ansatte inn i Landkreditt. 

– Det viktigste vi kjøper, er kompetansen til de ansatte. Dette er et meget solid kompetansemiljø, og vi ønsker å få med oss alle videre. 

De ansatte i Koppang Landbruks- og næringsmegling vil fortsatt ha tilhold i sine lokalkontorer. På denne måten styrker Landkreditt sin totale tilstedeværelse i landet. 

Tilgang til kompetansemiljø
For de ansatte i Koppang Landbruks- og næringsmegling medfører kjøpet at de får tilgang til Landkreditts solide merkevare og markedsposisjon. De får også tilgang til et større kompetansemiljø på alt fra markedsføring, teknologi og merkevare til landbruksfinansiering og – forsikring. 

Lønnum påpeker at kjøpet vil gjøre Landkreditt enda sterkere i det å oppfylle sitt formål, som er å bedre økonomien i landbruket ved å tilby gode finansielle tjenester. 

– Vi er her for landbruket. Vi skal tilby god rådgivning, både til kjøper og selger, slik at de kan foreta gode valg. Resultatet reinvesteres i driften, noe som gjør at vi kan bli enda sterkere på det vi gjør. Vi tror dette vil gi en merverdi til landbruket.

Koppang Landbruk og næringsmegling blir et nytt konsernselskap i Landkreditt i løpet av første kvartal 2020. Selskapet vil skifte navn, men i en overgangsperiode vil merkevarene markedsføres sammen. 

Kilde: Pressemelding fra Landkreditt.