Foto: Bård Gundersen
Foto: Bård Gundersen

Landkreditt Bank setter ikke opp lånerenta

23. mars 2023

Landkreditt Bank rører ikke rentene på boliglån og landbrukslån nå, til tross for økt styringsrente fra Norges Bank.

Beslutningen om ikke å røre rentene gjelder samtlige av bankens låneprodukter for kunder både i landbruket og i personmarkedet. Innskuddsrentene settes derimot opp inntil 0,25 prosentpoeng.

– Mange har fått kjenne på en strammere økonomi, og fortsatt stigende renter og et generelt høyt kostnadsnivå er noe vi vet bekymrer kundene. Når vi nå ikke rører lånerentene, ønsker vi å bidra positivt i en usikker tid for mange, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt Bank.

Landkreditt Bank har ambisjoner om videre vekst, både i landbruket og i personmarkedet. Konsernsjefen er tydelig på at dagens rentebeslutning også er viktig som et ledd i å styrke konkurranseevnen.

 – Kundene våre skal føle seg trygge på at vi har gode, konkurransedyktige priser. Vi er en solid aktør, og har et godt utgangspunkt for videre vekst, og sender her et signal til markedet om at vi både kan og vil hevde oss i kampen om kundene, sier han. 

Et formål som forplikter

Landkreditt Bank er en samvirkeeid bank, eid av norske bønder og markedsledende innen landbruket. Landkreditts formål er å bidra til en bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansielle produkter og tjenester. Dette forplikter.

–  Som en finansiell partner til landbruket, er det viktig at vi finner måter vi kan stille opp for våre medlemmer gjennom økonomisk krevende perioder. Nå ønsker vi å bidra til å holde kostnader nede for både våre landbrukskunder og privatkunder ved å ikke øke lånerentene, sier Lønnum

Kilde: Pressemelding fra Landkreditt Bank