Ole L. Lønnum
Foto: Landkreditt Bank.

Landkreditt Bank med ytterligere rentekutt

30. april 2020

Mens markedet avventer neste trekk fra Norges Bank, setter Landkreditt Bank i dag ned sine utlånsrenter. Og endringen skjer allerede fra 8. mai.

Dagens rentekutt gir ny beste pris landbrukslån på 2,59 prosent. Dette er på produktene Generasjonsskiftelån og Bolandbrukslån. Ordinært landbrukslån får en ny beste rente på 2,89 prosent. Endringene gjøres gjeldende for både nye og eksisterende kunder allerede fra 8. mai.

— Vi skal til enhver tid være særdeles konkurransedyktige, og våre kunder skal være sikre på at de har gode priser. Derfor er vi proaktive og klinker til med et nytt rentekutt nå, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Lønnum påpeker at Landkreditts formål står like sterkt nå, som for 100 år tilbake, og at Landkreditt står sammen med bonden, både i opp- og nedturer.

— Vi er inne i tid med mye uvisshet, ikke minst når det gjelder økonomi. Våre medlemmer i landbruket skal føle seg trygge på at vi gjør det vi kan for å levere på vårt formål og bidra til å bedre bondens økonomi. Det lave rentenivået som preger dagens marked, skal også komme landbruket til gode, fortsetter Lønnum.

Utelukker ikke nye rentekutt Lønnum utelukker ikke flere justeringer fremover. — Vi følger løpende med på utviklingen, og vil vurdere nye renteendringer dersom markedsutviklingen tilsier det.

Også privatkundene får rentekutt. Den nye beste renta på boliglån på 1,89 prosent er for produktene Boliglån 50 % og Grønt boliglån. På ordinært boliglån med inntil 75 % belåningsgrad, er ny beste rente på 2,15 prosent.

Innskuddsrentene forblir urørt denne omgang.

Kilde: Pressemelding fra Landkreditt