Bilde av oksen Alm
Okse nr 11876 Alm. Foto: Geno

Landets beste NRF-okse kommer fra Gjøvik

24. mars 2018

Avlsstatuetten er den høyeste utmerkelsen som tildeles oppdrettere av NRF-okser i Geno. Avlsstatuetten for 2017 gikk til Margunn Nummedal og Harald Børstad, fra Alm gård på Bybrua i Gjøvik, for NRF-oksen 11876 Alm. Prisoverrekkelsen ble utført under Genos årsmøte 19.-20. mars 2018.

Per 8. januar 2017 hadde 11876 Alm hele 60 i samla avlsverdi, noe som er historisk høyt. Oksen er spesielt god på melkeproduksjon og innhold av fett og protein i melk. Den gir døtre med godt lynne og som har lite problemer med kalvingsvansker og dødfødsler. Den er også god på egenskapen jurhelse. Den største svakheten til oksen er jurbalanse, og den bør brukes på kyr med baktunge jur

Det er stor avlsinteresse hos oppdretterne Margunn Nummedal og Harald Børstad på Alm i Vardal, og de har drevet systematisk avl siden besetningen ble etablert i 1972. Harald beskriver morlinja til Alm som ei linje nesten uten toppokser som fedre, men preget av holdbare kyr med gode bruksegenskaper. Eksteriørmessig har heller ikke denne morlinja utmerket seg, men kyrne har holdt seg friske og hatt god fruktbarhet. Mora til Alm var ifølge Harald ei ualminnelig god ku, men kastet på fjerde kalven og ble derfor slaktet.

Geno SA er et samvirkeforetak eid av 9 000 norske storfebønder. Hovedoppgavene er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) samt å tilby inseminering av kyr og kviger over hele landet og tjenester i tilknytning til dette. NRF-kua er i verdenstoppen når det gjelder egenskaper som fruktbarhet, helse og livskraft i kombinasjon med god melkeproduksjonsevne. Det er stor etterspørsel etter NRF-sæd fra hele verden og selskapet eksporterer til over 30 land.

Kilde: Pressemelding fra Geno