Jensen, Solberg, Grande og Ropstad
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Landbrukspolitikken flyttes fra Stortinget til regjeringskontorene

17. januar 2019

I kveld ble det altså klart at Norge har fått en flertallsregjering, som etter all sannsynlighet blir sittende ut stortingsperioden. Det betyr at landbrukspolitikken blir flyttet fra Stortinget til regjeringskontorene, og det vil merkes. Regjeringsplattformen inneholder en del klare rammer, men her vil mye avgjøres av hvem som blir landbruksminister.

Det som er helt klart er at forbudet mot pelsdyr og nydyrking av myr blir vedtatt i tråd med de forslag som ble sendt ut på høring før jul. Krf har ikke klart å stoppe noen av dem. Det de først og fremst har oppnådd er at de har sikret at den norske modellen med tollvern, markedsregulering og jordbruksforhandlinger videreføres. Konsesjonsgrensene for fjørfe og svin skal ikke økes og kvoteordningen for melk ligger fast. Jord og konsesjonslovene skal ikke liberaliseres ytterligere.

Formuleringene rundt inntektsutviklingen i jordbruket er alltid interessant, med tanke på jordbruksoppgjørene. Denne gang er den som følger: “– Arbeide for at næringsutøverne i alle produksjoner og på alle typer bruk skal ha reell
mulighet til inntektsutvikling på linje med andre i samfunnet. For å sikre rekruttering og inntektsmuligheter for dem som bruker hele eller mesteparten av arbeidskraften sin i næringen, er det viktig å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. En bærekraftig kostnadsutvikling, god markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsutviklingen. Målet er at inntekter for bonden i størst mulig grad hentes fra markedet.” Viktig at de vil redusere gapet til andre i samfunnet, men forutsetningene er så omfattende at det blir en knallhard kamp om budsjettmidlene for den som blir landbruksminister.

Når det gjelder produksjonsmål er det en veldig vag formulering: “produsere de mat- og fôrvarene som det er naturlig å
produsere i Norge, og dekke mest mulig av innenlands etterspørsel og lønnsom eksport” Det mest oppsiktsvekkende er at de ikke nevner beredskap og sjølforsyning i det hele tatt i den delen som omhandler jordbruket.

Sett fra landbruket er dette helt klart en bedre plattform, enn den som ble utarbeidet på Jeløya for ett år siden. Men den store forskjellen er at den plattformen aldri ble til praktisk politikk, det er i realiteten det såkalte landbruksflertallet på Stortinget som styrt landbrukspolitikken så langt i denne perioden. Det flertallet er nå borte i og med at Krf har gått inn i regjering. Så det er all grunn til å tro at landbruket går en tøffere politisk tid i møte. Det som Leif Forsell i forrige uke omtalte som en “unik politisk medvind” har stilnet.