Video fra DK-Media
Video fra DK-Media

Landbruksdebatt i Løten

13. juli 2023

Her kan du se et opptak av en landbruksdebatt i Løten forrige helg. Deltagere er: Åse Sundvor, nyvalgt styremedlem i  Norges Bondelag. Tor Jakob Solberg leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kristian Hovde, bonde og Ringsaker Høyre. Truls Gihlemoen, Stange FrP. Debattleder er Håkon Marius Kvæken.

Videoen er produsert av DK- Media for Løten Bonde- og Småbrukarlag.
Landbruk24 takker for muligheten til å dele videoen.