Kyr på beite
Foto: Rogaland Bondelag

Landbruket i Rogaland bidrar med 6,3 milliarder i verdiskaping.

18. mars 2019

En ny rapport som ble lagt fram i dag, viser at samla verdiskaping med utgangspunkt i landbruket i Rogaland er på 6,3 milliarder kroner. Verdiskapingen i primærlandbruket med tilleggsnæringer utgjør 3 361 millioner kroner, mens den landbruksbaserte industrien har en verdiskaping på 2 911 millioner kroner. Det er også beregnet at landbruket i Rogaland direkte utgjør 6300 årsverk, og hvis en regner med de indirekte virkningene er 14 300 årsverk avhengig av landbruket.

-Denne rapporten stadfester at vi som næringsutøvere er viktige. Ikkje berre skaffer vi mat til den norske befolkninga, men verdiskapinga gir arbeidsplasser og ringvirkninger for mange fleire, seier Marit Epletveit, leiar av Rogaland Bondelag. Fortsatt har vi over 4000 aktive gardsbruk i fylket, som utgjer at 10% av dei aktive gardsbruka i landet er her i fylket.

Oversikt over verdiskaping i de ulike produksjoner
Alle tall i millioner kroner

Melkeproduksjon ku 1 335
Svinehold    375
Veksthus og planteskole    324
Sauehold    283
Kjøttproduksjon ammeku    240
Eggproduksjon    137
Fjørfekjøttproduksjon    128
Poteter og grønnsaker    110
Pelsdyr      32
Frukt og Bær      14
Melkeproduksjon geit      13
Kornproduksjon      11
Birøkt        5
Skogbruk    153
Tilleggsnæringer    202

 

Tallene er for året 2017.

Rapporten er utarbeidet av NIBIO på oppdrag av Rogaland Bondelag

Hele rapporten kan du lese her