Innhøsting av gulrot
Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Landbruk og matforsyning er en samfunnskritisk rolle.

25. april 2020

Landbruk og matforsyning defineres som en samfunnskritisk rolle, det gir en del rettigheter i den situasjonen som nå har oppstått.

Norges Bondelag legger ut aktuell informasjon på denne siden

Informasjon fra Nortura finner du her

Informasjon fra TINE er samlet her

Felleskjøpet Agri har oppdatert info her

Mattilsynet sin side om korona

Skoler og barnehager er stengt, men det holdes åpent for barn av foreldre med samfunnskritiske roller. Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og hele verdikjeden for matforsyning, inkludert primærprodusenten, omfattes av dette. Pr 16. mars er bare personer som arbeider med husdyrproduksjon inkludert på listen som myndighetene har laget. Se hele listen her.

Sykemelding og sykepenger (reglene er stadig i endring)

-Hvis du er syk, har du rett på sykepenger. Det er ingen endringer i reglene for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Det vil si at de første 16 dagene i sykeperioden er du selv ansvarlig for, deretter kan du ha rett til sykepenger fra folketrygden. Noen har egen forsikring som dekker også de første 16 dagene. Du kan ha rett på sykepenger selv om du ikke har påvist sykdommen: dersom legen vurderer at du antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset, skal dette godtas som grunnlag for sykepenger.

-Må du være hjemme i karantene fordi barnet ditt eller andre i husstanden er syk, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du har ikke rett til sykemelding dersom du må være hjemme fordi andre i husstanden er satt i karantene uten å være syke. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere rett til sykmelding.

-Har man sykemelding vil man også ha rett på avløsertilskudd. Man vil også kunne ha rett til avløsertilskudd ved sykt barn.

-Er barnet hjemme pga. stengt skole, men ikke er sykt, har forelder ikke rett til sykepenger, men omsorgspenger. Som selvstendig næringsdrivende har man rett på omsorgspenger fra den 11. dagen.

-Har du egne forsikringer, kan de gi bedre dekning

Utenlandske arbeidstakere

Det er mange utenlandske arbeidstakere i landbruket. Året rundt jobber mange i husdyrproduksjon, og det er enda flere sesongarbeidere i frukt- og grøntproduksjon. For å bremse spredningen av korona-viruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på landbruket.

Alle svar finnes ikke nå, men gjeldende regler er at reisende til Norge, må i 14 dagers hjemmekarantene. Utlendinger som kommer hit for å jobbe, vil ha krav på lønn i karanteneperioden. Staten har mulighet til å nekte innreise. Reglene kan endres raskt, og best oversikt får man på fhi.no.

Les mer om utenlandsk arbeidskraft her

Kilde: Norges Bondelag