Ola Hedstein
Foto: Norsk Landbrukssamvirke

Landbruk og klima. Debatt direkte fra Bergen

19. mars 2018

Landbruk og klima er tema for #Klimafrokosten 20/3 kl. 08–10. Der legger redaktør Anders Bjartnes fram rapporten «Matsystemet under press». Vi spør: Hvordan bør næringen tilpasse seg Paris-avtalens ambisjoner? Hvilke politiske valg står vi overfor?
Se debatten her

Program
-Mat og landbruk: Klimapolitikk i krevende terreng. Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelse og Energi og Klima, presenterer innholdet i ny rapport. Den viktigste konklusjonen: Skal fotavtrykket fra matsystemet endres vesentlig, må forbruket forandres. Du kan allerede nå lese flere av artiklene fra rapporten.

-Det norske landbruket i lys av klimaendringer og klimapolitikk: Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, blir intervjuet av Anne Jortveit i Norsk klimastiftelse.

-Hvordan påvirker klimaendringer klodens evne til matproduksjon? Innledning ved Tore Furevik, direktør, Bjerknessenteret for klimaforskning.

-Bærekraftråd og helse – to sider av samme sak: Innlegg ved Liv Elin Torheim, professor ved OsloMet og leder i Nasjonalt råd for ernæring.

-Spis opp maten! Mette Nygård Havre, leder i Grønne verdier og folkebevegelsen Spis opp maten, forteller om kampen mot matsvinn og hvordan forbrukere kan påvirke både politikkens og næringens aktører.

-Mat, landbruk og klima – hvordan takler vi utfordringene? Samtalepanel med Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen, Bothild Nordsletten, sjefredaktør i Bondevennen, Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke og Anders Bjartnes, redaktør i Norsk klimastiftelse og Energi og Klima.

Arrangementet ledes av Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.