Illustrasjonsfoto: F. Meyer.
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Lagrene tømmes for lammekjøtt

5. februar 2021

Det har blitt solgt 1 200 tonn lammekjøtt fra reguleringslager siden nyttår. Ved utgangen av forrige uke var det bare 651 tonn igjen. I løpet av kort tid vil da sannsynligvis alle reguleringslagre for kjøtt være tomme.

I flere år har det vært overproduksjon av sau og lam, men allerede før jul i 2019 ble det meste av  lagret av sauekjøtt tømt, og nå tømmes altså lagret av lammekjøtt i rekordfart. De som nå kjøper lammekjøtt fra reguleringslager får et frysefradrag på hele 15 prosent, så det blir en billig råvare,  dette dekkes av omsetningsavgift.

Underdekning på storfe- og svinekjøtt.

I ukene etter nyttår har det vært til dels stor underdekning på storfekjøtt, dekningsgraden har variert fra 59 til 76 prosent. Det har også vært mangel på norsk svinekjøtt, gjennomsnittlig dekningsgrad på 84 prosent. Og det er åpnet for import for begge kjøttslag.

Se alt om kjøttmarkedet på Landbruksbørsen

Kilde: Nortura Totalmarked