Norges lover
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lagmannsretten avviser anken Gartnerhallen-saken

30. august 2018

Borgarting lagmannsrett avviser anken til en bonde i Gartnerhallen, som i april ble dømt til nesten seks års fengsel for millionunderslag.

Bonden ble sammen med regnskapssjefen i Gartnerhallen dømt for underslag av 49 millioner kroner. Bonden ble dømt til fem år og ti måneders fengsel i Oslo tingrett. Han anket saken, men den er nå avvist av Borgarting lagmannsrett, skriver E24.

– Det er ikke framlagt eller påberopt noe i anken som gir grunnlag for tvil om riktigheten av tingrettens vurdering, skriver lagmannsretten i sitt beslutningsbrev, får nettavisa opplyst av Økokrims politiadvokat Geir Kavlie.

Anken ble avvist 23. august. Lagmannsrettens avgjørelse er foreløpig ikke rettskraftig. Bonden har to uker på seg til å vurdere om han skal anke til Høyesterett.

Regnskapssjefen erkjente straffskyld og ønsket ikke å anke saken. Han ble dømt til fire års fengsel. Bonden og regnskapssjefen ble også dømt til å betale Gartnerhallen 48,2 millioner kroner i erstatnings for økonomisk tap.

(©NTB)