Foto: Truls Olve T. Hansen
Foto: Truls Olve T. Hansen

Kvithammerdagene med variert faglig innhold

15. august 2022

NLR Trøndelag inviterer 16. og 17. august til Kvithammerdagene. Programmet viser et variert faglig innhold, med markvandringer, foredrag og utstillinger. Arrangementet foregår på Kvithammer i Stjørdal, den tidligere forskningsstasjonen som NLR nå leier av Stjørdal kommune. 

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA har overtatt driften av Kvithammer forsøksstasjon og jorda på Værnes prestegård. I den forbindelsen inviterer de alle interesserte på fag- og feltdager.

Dette vil bli fagdager for bønder i hele Trøndelag. Der bønder får en faglig oppdatering om  potet, korn- og grovfôrproduksjon, hva de skal tenke på når det gjelder sikker traktorkjøring eller går i tanker om å bygge en ny tørke. Det vil bli maskinutstilling og visning av presisjonslandbruk.

Tirsdagskvelden avsluttes med grillmiddag med underholdning av Magnus Hestegrei i maskinhallen på Kvithamar.

 

Tirsdag 16. august.

Onsdag 17. august

Les mer her

Kilde: NLR Trøndelag