Noresjø, Ropstad og Bollestad
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

KrF kjemper for å unngå økt landbruksimport fra Storbritannia

21. mai 2021

NRK skriver i kveld at frihandelsavtalen med Storbritannia bør bli ferdig i løpet av neste uke for at avtalen kan bli behandlet i Stortinget før ferien. Kilder opplyser til NRK at at det er KrF sin motstand mot å gi britene økt markedsadgang for jordbruksprodukter som gjør at avtalen ikke er ferdig forhandlet.

Kombinasjonen av hensynet til bønder, matproduksjon, sysselsettingen og distriktene skal samlet være årsaken til at KrF har store betenkeligheter.

NRK skriver at slik det ser ut nå, kan frihandelsprosessen få flere mulige utganger:

-Regjeringen klarer ikke å forhandle fram en avtale Stortinget kan ta stilling til på denne siden av sommeren.

-En avtale som KrF kan godta, blir klar og kan gå til Stortinget.

-Regjeringen inngår en avtale KrF ikke kan godta og går til Stortinget med den.

Hvis det siste skulle bli utfallet, vil regjeringen være avhengig av støtte fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet for å få avtalen vedtatt.

Det anses som helt usannsynlig at regjeringen vil gå til Stortinget med en avtale den ikke er trygg på å få vedtatt.

Kilde: NRK