Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Krever full kostnadskompensasjon

13. august 2021

-Staten bekreftet i går kveld at de aksepterer at det er grunnlag for tilleggsforhandlinger for jordbruket, utover det er det lite som er avklart, sier Bjørn Gimming leder i Norges Bondelag til Landbruk24. Begge faglaga sier de krever kompensasjon også for andre ekstraordinære kostnader enn gjødsel.

-Vi forventer at det snarlig blir innkalt til møte slik at prosessen kan starte, sier Gimming. Han ser for seg at det må foretas noen utredninger før de reelle forhandlingene kan starte. I brevet der kravet om tilleggsforhandlinger ble fremmet pekte faglaga på at det Budsjettnemnda bør utarbeide et grunnlagsmateriale for tilleggsforhandlingene.

Hvilke andre områder enn gjødsel kan det bli aktuelt å forhandle om? 

– Med forhandlingene krever vi å få kompensert fullt ut den ekstraordinære kostnadsvektesen vi har sett de siste månedene for mineralgjødsel, byggevarer og andre innsatsfaktorer. Det er helt nødvendig. Jeg har tro på at staten kommer landbruket i møte, sier Gimming.

Kjersti Hoff leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glad for at staten sier ja til tilleggsforhandlinger, og har forventninger om et godt resultat.

Hoff bekrefter at de nå arbeider med å se på hvilke andre poster enn gjødsel de skal kreve forhandlinger om, og hun nevner strøm, diesel og plast som eksempler på driftsmidler som har steget mye i pris.

Må få budsjettmidler

Både Gimming og Hoff understreker at situasjonen er annerledes enn sist det var tilleggsforhandlinger i 2008, da ble målprisene økt. Nå er de fleste produkter uten målpris.

-Det er helt nødvendig med økte budsjettmidler for å dekke de store kostnadsøkningene som jordbruket har hatt, sier Kjersti Hoff.