Rundballer
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Kravet til grasavling for å få arealtilskudd reduseres

20. mai 2018

En endring som ble avtalt i årets jordbruksavtale som har fått liten oppmerksomhet, er at kravet til grovfôravling for å få areal- og kulturlandskaptilskudd reduseres i sone 5 til 7. Det skjer ved at maksimalt areal som godkjennes pr dyr blir økt med 25 prosent.  I følge beregninger vil dette føre til at det vil bli utbetalt tilskudd til ca 50 000 dekar mer enn de siste åra. Det vil utgjøre ca 21 millioner i økt utbetaling av arealtilskudd.

Mye av dette arealet ligger på Vestlandet. Det var staten som foreslo dette i tilbudet, og begrunnelsen var at dette vil være et effektivt tiltak for å opprettholde jordbruksareal i drift i de deler av landet som Stortinget har pekt på er utsatte områder. Ved salg av grovfôr reduseres kravet også med 25 prosent

Her har vi prøvd å sette opp en tabell for å vise hvordan dette slår ut:

Maksimalavgrensing for innmarksbeite.

Alle tall er pr. dyr
Sone 5
Melkeku og ammeku: øker fra  7,5 til 9,4 dekar
Øvrige storfe øker fra 4 til 5 dekar
Sau sluppet på utmarksbeite øker fra 2,8 til 3,5  dekar
Sau som ikke er på utmarksbeite øker fra 4,2 til 5,25 dekar
Geiter øker fra 2,5 til  3,13 dekar
Hester øker fra 6 til 7,5 dekar

Sone 6 og 7

Melkeku og ammeku: øker fra 9 til 11,25 dekar
Øvrige storfe øker fra 5 til 6,25 dekar
Sau sluppet på utmarksbeite øker fra 3,3  til 4,13  dekar
Sau som ikke er på utmarksbeite øker fra 5 til 6,25 dekar
Geiter øker fra 3 til  3,75 dekar
Hester øker fra 7,5 til 9,38 dekar

Maksimalavgrensing av grovfôrareal.

Alle tall er pr dyr
Sone 5.

Melke- og ammeku øker fra 15 til 18,75 dekar
Øvrige storfe øker fra 5,5 til 6,75 dekar
Sau sluppet på utmarksbeite øker fra 2,2 til 2,75 dekar
Sau som ikke er på utmarksbeite øker fra 3,1 til  3,88 dekar
Geiter øker fra 2 til 2,5  dekar.
Hester øker fra 13 til 16,25 dekar
Hester kun på beite øker fra 5,5 til 6,75  dekar

Sone 6 og 7
Melke- og ammeku øker fra 18 til 22,5 dekar
Øvrige storfe øker fra 6,5 til 8,13 dekar
Sau sluppet på utmarksbeite øker fra 2,5 til 3,13 dekar
Sau som ikke er på utmarksbeite øker fra 3,6 til 4,5 dekar
Geiter øker fra 2,25 til 2,81  dekar.
Hester øker fra 15 til 18,75 dekar
Hester kun på beite øker fra 6,5 til 8,13 dekar

Grovfôrsalg, minimum avling 

Sone 5
Høy reduseres fra 325 til  244 kg/dekar
Høyensilasje reduseres fra 400 til  300 kg/dekar
Surfôr reduseres fra 950 til 713 kg/dekar

Sone 6 og 7
Høy reduseres fra 275 til 206 kg/dekar
Høyensilasje reduseres fra 325 til 244 kg/dekar
Surfôr reduseres fra 800 til 600 kg/dekar