Kjersti Hoff og Lars Petter Bartnes
Foto: Norges Bondelag

Kravet legges fram i morgen

26. april 2021

I morgen legger Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram kravet i årets jordbruksforhandlinger. Det er knyttet stor spenning til hvor de legger lista i årets oppgjør. For første gang på mange år er det et stort engasjement på grasrota i norsk jordbruk. #Bondeopprør21 har bidratt til å sette søkelys på de økonomiske utfordringene i jordbruksnæringa.

Kravet presenteres på en pressekonferanse tirsdag 27. april klokken 11.00. Du kan se den direkte her

Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff presenterer kravet i pressekonferansen. Forhandlingsleder fra staten Viil Søyland er også til stede.

I fjor ble det kun såkalte forenklede forhandlinger, uten at det ble lagt fram krav og tilbud. Det endte med en jordbruksavtale der budsjettoverføringene ble økt med 350 millioner og en økning i målprisene på ca. 300 millioner. Så det er nå to år siden det var ordinære jordbruksforhandlinger. Da var kravet en økning på 31 000 kroner pr. årsverk, og begge faglaga skrev under på en avtale som var beregnet å gi en inntektsøkning på 20 600 kroner pr. årsverk. 

Følg med på Landbruk24 i morgen , så får du alle detaljer.

Staten kommer med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet 15. mai.