Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Krav om “full erstatning” til pelsdyrbønder

15. mai 2019

Regjeringspartienes stortingspolitikere får klar beskjed fra flere av sine egne fylkeslag om å sørge for full kompensasjon for pelsdyrbønder som må legge ned.

– Eiendomsretten og retten til å drive virksomhet er et viktig prinsipp for Høyre. Når du blir fratatt den muligheten, skal du ha full erstatning, sier Trøndelag Høyres leder Michael Momyr til NTB.

Regjeringspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstres fylkeslag i Trøndelag sendte tirsdag en felles epost til sine stortingsgrupper:

«Regjeringspartiene i Trøndelag ber sine stortingsrepresentanter om å arbeide for at erstatningen ved avviklingen av pelsdyrnæringen bygger på ekspropriasjonsrettslige prinsipper og tar individuelle hensyn,» heter det.

Innlandet KrFs leder Oluf Maurud bekrefter at en likelydende oppfordring onsdag ble sendt fra de fire partiene i hans fylke, og NTB er kjent med at partiene i Rogaland har gjort det samme.

Regjeringspartiene er enige om at pelsdyrnæringen skal avvikles fram mot 1. februar 2025. Pelsdyrforbudet er imidlertid en ren Venstre-seier, og Høyre, Frp og KrF ønsket alle opprinnelig å beholde næringen.

I retur?
Samtidig er det stor misnøye med kompensasjonsordningen som ligger på bordet – både i regjeringspartiene og opposisjonen.

forslaget blir pelsdyrbøndene tilbudt kompensasjon per avlstispe av mink eller rev, totalt 100 millioner i omstillingsmidler og inntil 50 millioner i kompensasjon for riving og opprydning etter drift.

Senterpartiets Geir Pollestad, som leder næringskomiteen på Stortinget, krevde tirsdag at stortingsmeldingen sendes i retur til regjeringen.

– Det er ingen tvil om at den foreslåtte erstatningsordningen vil føre til konkurser og økonomisk ruin for mange pelsdyrbønder, sa han til NTB.

Momyr vil ikke karakterisere kompensasjonsordningen som er lagt fram. Han har tillit til at innspillene fra Trøndelag blir tatt hensyn til i den videre behandlingen av saken, som trolig blir diskutert på partienes gruppemøter på Stortinget onsdag.

– Slaget om at næringen skal bestå, er tapt. Men vi sa fra dag én at vi må sikre aktørene som blir rammet av dette, full erstatning, sier Momyr.

«Drittsak»
Frp i Rogaland har tidligere tatt til orde for at det må settes ned et partssammensatt utvalg som kan jobbe fram bedre kompensasjonsordninger.

– Vedtaket om avvikling burde aldri skjedd, men trøsten min har vært at de skulle kompenseres, sier Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen fra Rogaland til NTB.

– Når det nå viser seg at kompensasjonen er for dårlig, må vi snu hver stein for å sørge for at dette blir rettferdig. Vi må betale den fulle prisen for Venstres gjennomslag, konstaterer han.

Saken tilhører Landbruks- og matdepartementet. Det styres nå av KrF-nestleder Olaug Bollestad, som kommer fra Norges største pelsdyrfylke og representerer et parti som ønsker å beholde næringen.

– Pelsdyr er en drittsak, sa hun fra talerstolen under KrFs landsmøte nylig.

Saken er nå til behandling i Stortingets næringskomité, som i utgangspunktet har frist til 28. mai med å avgi sin innstilling. Men dersom Sp får støtte til å sende stortingsmeldingen i retur til regjeringen, blir prosessen forlenget.

NTB-Kristian Skårdalsmo