Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Kraftig økning i omsetningsavgifta på egg

23. juni 2022

Omsetningsrådet har i dag anbefalt at omsetningsavgifta på egg skal økes med 70 øre til 1,50 kr pr. kg fra 1. juli, skriver Nationen. For kjøtt og melk videreføres satsene som gjelder i 1. halvår.

Den siste prognosen fra Nortura viser at det ligger an til et overskudd på 1 100 tonn etter at ca 1 800 tonn er tatt ut med førtidsslakting.