Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Kraftig økning i kraftfôrprisene

15. mars 2022

I dag har Felleskjøpet Agri justert sine kraftfôrpriser. I mars har det vært en økning på i gjennomsnitt 3 prosent, mens prisene er 10- 20 prosent høyere enn for ett år siden.

Felleskjøpet Agri opplever en utfordrende situasjon når det gjelder prisene på importerte råvarer til kraftfôr om dagen. Prisene var allerede høye før krigen, og Russlands invasjon i Ukraina har ført til kamp om tilgjengelige råvarer, og prisøkninger i alle markeder.

Prisene øker på korn, fett/oljer og proteinråvarer, i tillegg til allerede høye energipriser. Konsekvensen av dette er at våre priser på kraftfôr øker i gjennomsnitt med 3% i mars. Økningen i råvarepriser har medført at kraftfôr nå har 10-20% høyere pris enn det vi kunne operere med for ett år siden. Prisøkningen er størst på energirike og proteinrike fôrblandinger.

 Felleskjøpet opererer med et kronepåslag, slik at vi ikke øker vår margin når prisene på kraftfôret øker.

 – Alle deler av Felleskjøpet jobber ekstra hardt for å sikre tilgang til råvarer til best mulig pris, samtidig som vi prøver å gi den norske bonden best mulig råd om fôring. Vi er leveringsdyktige på kraftfôr til alle produksjoner, sier landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp.

Kilde: Felleskjøpet Agri