Villsvin
Foto: Mattilsynet

Kraftig økning i felling av villsvin.

30. august 2021

Det ble felt 450 villsvin i løpet av forrige jaktsesong. Det er hele 140 flere enn året før. Nesten alle ble felt i Halden og Aremark.

Villsvinarten, som er forholdsvis ny i Norge, har i hovedsak etablert seg langs svenskegrensa i Viken og dels også i Innlandet. 186 villsvin ble felt i Halden og 151 i Aremark i forrige jaktår, men det ble også registrert felling så langt nord som Verdal.

Så sent som i 2014/2015 var det bare 70 villsvin som ble felt i Norge, men tallet har steget gradvis siden da. I 2019/2020 var det 310 svin som ble felt, mens i forrige jaktår var det altså hele 450.

Arten er ikke ønsket i Norge fordi de kan bære sykdommer som kan smitte til andre dyr og mennesker, som vi ikke allerede har i landet. I tillegg kan de gjøre skade på jordbruksareal og skog, forårsake trafikkulykker og i noen tilfeller være farlige, særlig for løse hunder som jakter.

(©NTB)