Tømmerlunne
Foto: Viken Skog

Kraftig nedgang i tømmerprisene

24. april 2020

Tømmerprisene gikk ned med 13,6 prosent i 1. kvartal 2020. I gjennomsnitt fikk skogeierne 389 kroner per kubikkmeter, noe som er 61 kroner mindre enn i 1. kvartal 2019 som er kvartalet med de høyeste prisene noensinne. Det viser statistikken som SSB la fram i dag

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu gikk ned med henholdsvis 13 og 11 prosent i 1. kvartal. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 303 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 296 kroner for furutømmer til massevirke. Prisen på sagtømmer for gran og furu gikk ned med henholdsvis 14 og 8 prosent noe som tilsvarer en pris på 463 kroner per kubikkmeter for gran og 456 kroner for furu.

De foreløpige tallene for statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 1. kvartal 2020, en nedgang på 2 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2019. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 15 prosent.

Det ble eksportert 936 000 kubikkmeter tømmer i 1. kvartal 2020. Det vil si at 32 prosent av avvirkningen ble eksportert dette kvartalet. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 er det en nedgang på 18 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 63 prosent av eksporten.

Du kan lese mer om tømmerprisene hos Landbruksdirektoratet her

Kilde: SSB