Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Kraftig kostnadsvekst for jordbruket.

7. mars 2023

Bøndenes kostnader har økt med 12 prosent det siste året, langt mer enn den generelle prisveksten i samfunnet.

Det viser Bondens Prisindeks (BPI) fra AgriAnalyse, skriver Nationen.

Til sammenligning har den generelle prisveksten i samfunnet (KPI) vært på 7,1 prosent.

Kraftig prisvekst på kunstgjødsel, energi og råvarer til kraftfôr har bidratt til bøndenes kostnadsvekst.

– Det siste året er det kraftfôr som har økt mest. Økte råvarepriser i utlandet spiller inn, men jeg vil tro at økte målpriser på norsk korn bidrar i størst grad, sier prosjektleder Anel Finci i AgriAnalyse.

Agri Analyse opplyser at fra og med januar 2023 brukes produsentpriser hentet fra Landbruksdirektoratet som priskilde for kraftfôr. Den nye datakilden er en kvalitetsforbedring, og gir et mer presist bilde av prisutviklingen på kraftfôr som norsk jordbruk står ovenfor. Indekstall for kraftfôr og den totale BPI er derfor revidert og tilbakeregnet til og med basisår 2015.

(©NTB)