Byggåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kraftfôret har blitt dyrere, tross økt prisnedskriving

16. april 2018

Landbruk24 har sett på utviklingen i korn og kraftfôrpris fra 2012 og fram til 2017. Den viser at både korn og kraftfôrpris har steget med ca 40 øre i perioden. I samme periode har tilskuddet til prisnedskriving av korn økt med 23 øre, men ut i fra denne oversikten har det gått med til å dekke økte kostnader fra kornmottak til kraftfôrsilo. Det må understrekes at innholdet i kraftfôret nok har endret seg en del i denne perioden, så noe av prisøkningen kan forklares med det. Men uansett så er nok dette en forklaring på at inntektene i jordbruket blir hengende etter. Kostnadene blir nesten alltid undervurdert.

Kornpris
2012: 2,34 kr
2014: 2,55 kr
2016: 2,68 kr
2017: 2,75 kr
12-17: 0,41 kr

Drøvtyggerkraftfôr
2012: 3,26 kr
2014: 3,53 kr
2016: 3,60 kr
2017: 3,68 kr
12-17: 0,42 kr

Svinefôr
2012: 3,35 kr
2014: 3,58 kr
2016: 3,73 kr
2017:  3,73 kr
12-17: 0,38 kr

Fjørfefôr
2012: 3,49 kr
2014: 3,78 kr
2016: 3,88 kr
2017: 3,86 kr
12-17: 0,37 kr

Prisnedskriving av korn
2012: 33,8 øre
2014: 41,8 øre
2016: 54,1 øre
2017: 56,6 øre
12-17: 22,8 øre

Kilde: Budsjettnemnda for jordbruket og jordbruksavtalene.