Stortinget har bedt regjeringen foreta en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor.

LMD har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om oppdraget om en uavhengig gransking. Det kom inn fem kvalifiserte tilbud på anbudskonkurransen.

Formålet med anskaffelsen er å få en uavhengig gransking av forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet, dvs. planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Konsulenten skal på bakgrunn av granskningen peke på eventuelle forbedringspunkter.  

Granskingen skal omfatte Mattilsynets tilsynsvirksomhet for nevnte områder i hele landet.

Granskingen skal summeres opp i en rapport som skal ferdigstilles desember 2019.

Kilde: Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet