Ola Fiskvik. Foto: Privat
Ola Fiskvik. Foto: Privat

Kornutvalget i NBS reagerer på volumtillegg for korn

22. juli 2021

Lederen i kornutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget, Ola Fiskvik, reagerer sterkt på at Felleskjøpet Agri innfører avtaletillegg som kun er basert på hvor mye korn som blir levert i løpet av sesongen. Vi forventer at Felleskjøpet Agri likebehandler sine eiere, skriver Fiskvik i en e-post til Landbruk24.

FKA har bestemt å premiere store kornprodusenter med økt kornpris på store årlige leveransevolum. NBS mener at alle produsentene skal ha lik mulighet til å oppnå målpris. Med den nye ordningen taper alle produsenter under 500 daa.  Tidligere er det innført trekk som gjenspeiler kostader ved leveranser, feks tørking og stedskorrigering. Det er riktig, men denne nye ordningen henger ikke sammen med kostnader eller rasjonell adferd.  Leveranser av korn består stort sett av fulle lass og det gir ingen gevinst for FK om man leverer få eller mange lass.

FKA kniper av tre øre av målprisøkningen og omfordeler det på bruksstruktur. Det aksepterer vi ikke. Premiering av samhandling med samvirkeorganisasjoner bør håndteres som volumbassert etterbetaling av overskudd. I tråd med samvirkeprinsippene. Små kornprodusenter er bøndene med lavest årsverksinntekt og FKA velger å svekke disse brukene ytterligere. Vi undres på hva tillitsvalgte i FKA tenker om denne saken.

FKA har allerede strukket tilliten hos kornprodusentene mye siste år. Som markedsregulator ba de om overlagring av matkorn samtidig med økt import. FK kom med et lavt forslag til økt målpris på korn til jordbruksforhandlingene, samtidig med at FKA satt på førstehåndsinfo om sterkt økende  gjødselpriser. Dette har skapt irritasjon blant kornbøndene. 

Vi forventer at FK likebehandler sine eiere og ikke skaper a og b medlemmer i samvirket, avslutter Fiskvik i e-posten.