Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Kornåret 2021: Normalt volum, høg andel matkorn

11. mai 2022

Den siste prognosen for kornavlinga i 2021 viser at det ble et gjennomsnittlig kornår. Hele 75 prosent av kveiteavlinga ble matkorn, noe som gjør at 36 000 tonn kan overlagres til neste sesong.

Her er utdrag av prognosen:

Pr. 1. april er det meldt inn eit overskott av 25 950 tonn matkveite klasse 1. Dette vil bli overlagra som del av marknadsreguleringa for bruk i sesongen 2022/2023.

Forventa prisvinst på overlagring av korn til ny sesong har medverka til at det var mindre viktig for aktørane å melde overskott inn for reguleringslagring. Felleskjøpet Agri Marknadsregulator har undersøkt dette hos dei største kornkjøparane og legg til grunn at om lag 10 000 tonn matkveite ligg på lager over til ny sesong utover dei 25 950 tonn som er meldt til regulering. I tabellen under er tilgangen også korrigert for at noko matkveite har gått til produksjon av kraftfôr, estimert til 6 000 tonn. Tabellen under gir oversikt over bruken av norsk korn frå årets avling og av korn som er overlagra frå den førre sesongen

Sindre Flø i Felleskjøpet Agri som er ansvarlig for markedsreguleringa opplyser til Landbruk24 at det ikke vil bli utbetalt kompensasjon for overlagring i år. Regelverket tilsier at prisgevinten skal avregnes mot kompensasjon for overlagring. Og alt tyder på at verdien av kornet vil bli mye høyere til høsten.

Importbehov

Prognosen gir følgjande behov for suppleringsimport for karbohydratråvarer til kraftfôr:

Matkorn