Ett døgn gammel kylling
Foto : Berit Roald / SCANPIX

Konkurransetilsynet vil ta flere “kyllinggrep”

15. mars 2018

Tradisjonen tro går Konkurransetilsynet til angrep på den norske landbruksmodellen i sitt høringssvar om etableringshindringer i dagligvaresektoren. I tillegg til å foreslå kraftig reduksjon i tollen på enkelte landbruksprodukter, ønsker de også å fjerne markedsreguleringen i flere produksjoner. De trekker fram det som ble gjort med kyllingproduksjon som noe som har vært vellykket.

De skriver følgende i sin høringsuttalese: “Utviklingen i fjørfemarkedet, er en illustrasjon på hvordan
markedsutviklingen kan bli når markedsreguleringen fjernes i et landbruksmarked.
Markedskonsentrasjonen i fjørfemarkedet har falt vesentlig etter dereguleringen, og det har
dannet seg tre vertikale strukturer med tett samarbeid gjennom verdikjeden. I samme
tidsperiode har fjørfemarkedet opplevd markedsvekst. Resultatet er økt konkurranse med
små eller ingen negative virkninger for måloppnåelsen i landbruket”

Dette betyr altså at Konkurransetilsynet mener vertikal integrasjon og sentralisering er veien å gå for norsk matproduksjon. I samme retning går de når de omtaler kvoteordningen for melk. “Kvoteordningen for melk begrenser volumet til den enkelte produsent, og den begrenser
muligheten for å øke produksjonen i enkelte geografiske områder. Dermed blir det vanskelig
for nye meierier eller mindre meieriforetak som vil ekspandere å få til en effektiv tilgang på
melk fra primærprodusentene. De blir derfor avhengige av leveranser fra Tine, innenfor de
skrankene Tines forsyningsplikt for melk setter.”