Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Konkurransetilsynet åpner gransking av innkjøpspriser

11. mars 2019

– Innkjøpsprisene har stor betydning for lønnsomheten til dagligvarekjedene og dermed konkurransen mellom dem, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten.

Konkurransetilsynet skal ansette seks eller sju jurister og økonomer for å kunne holde tettere oppsyn med bransjen.

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier til E24 at han er fornøyd med at det nå blir rettet flere øyne mot dagligvarebransjen.

– Vi synes denne anbefalingen både er riktig og viktig. Dette er en stor bransje, og med flere ressurser gjør det at vi kan øke muligheten for å følge opp tips, slå ned på mulige lovbrudd og overvåke dagligvarebransjen enda tettere og ha bedre dialog med bransjen, sier Sørgard.

Røe Isaksen vil be Stortinget om fem til ti millioner kroner ekstra til dette i revidert budsjett.

I november ba næringsministeren konkurransedirektør Lars Sørgard om å skjerpe oppsynet med dagligvarebransjen, som mange mener har for lite konkurranse, og at det er for vanskelig for små aktører å utfordre de store kjedene.

– Dagligvaremarkedet er så viktig for forbrukerne at vi må iverksette tiltak raskt. Begrenset konkurranse har store skadevirkninger, både i form av lite effektiv ressursbruk, høye priser og lite innovasjon, sa han den gang.

– Regjeringen vil derfor styrke håndhevingen av konkurranseloven i bransjen, fortsatte Røe Isaksen.

(©NTB)