Olaug Bollestad
Foto: Torbjørn Tandberg

Kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene er lagt fram.

27. november 2019

Landbruks- og matdepartementet har kommet fram til en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene som må legge ned driften. Den største endringen sammenlignet med høringsutkastet ser ut til å være at minkoppdrettere kan få utbetalt 2 150 pr. tispe. 

Her kan du lese hele forskriften

Regjeringen høstet mye kritikk for sitt første forslag til erstatning for bøndene som blir rammet av pelsdyrforbudet. Onsdag la Landbruksdepartementet fram den endelige forskriften.

Ordningen anslås å koste mellom 800 og 850 millioner kroner, men det er ikke satt noen øvre ramme.

– Jeg har lyttet til innspillene i høringsrunden og gjort flere forbedringer i kompensasjonsordningen. Det betyr at flere oppdrettere kommer vesentlig bedre ut. I arbeidet med den endelige forskriften har jeg hatt god dialog, og et nært samarbeid, med regjeringspartiene på Stortinget som har kommet med viktige innspill, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Les hele pressemeldingen her

Uro på Stortinget

Representanter for regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet truet nylig med å stemme for et Senterparti-forslag om «full kompensasjon» dersom ikke regjeringen sikrer pelsdyrbøndene bedre ordninger enn den som først ble foreslått.

Før forskriften ble fastsatt, har det vært dialog med regjeringspartiene på Stortinget for å sikre ryggdekning for ordningen, etter det NTB erfarer.

Forslaget om å avvikle pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 var Venstres store seier i Jeløya-plattformen i fjor og ble vedtatt av Stortinget i juni i år.

Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget, sier at han mener det fortsatt er usikkert om ordningen vil sikre at pelsdyrbøndene faktisk får dekket sine økonomisk tap.

– Senterpartiet vil følge saken opp i Stortinget, og det er et absolutt krav om at det gis full erstatning for det økonomiske tapet, sier han.

Stortinget ville holdes orientert

I utgangspunktet er kompensasjonsordningen en forskrift som ikke trenger Stortingets godkjentstempel. Men da Stortinget vedtok pelsdyrforbudet, krevde de folkevalgte å bli holdt orientert om hvordan kompensasjonsordningen ville slå ut.

Arbeiderpartiets Terje Aasland sier at et «elendig forslag» kan ha blitt «noe bedre», men viser til at det gjenstår å se hvilke utslag det som er foreslått, vil for få dem som er rammet.

– Vi er usikre på om det som er foreslått, er så klargjørende og godt som Bollestad gir uttrykk for. Arbeiderpartiet ønsker en anstendig erstatning, slik at ingen sitter igjen med økonomiske byrder som følge av vedtaket knyttet til forbudet mot pelsdyrhold, sier han.

Mer til minkoppdrettere

Blant innspillene i høringsrunden var at de som driver med mink ville få for lite. Ifølge forskriften departementet nå har lagt fram, kan minkoppdrettere få utbetalt en standardsats på 2.150 kroner per tispe, eller kompensasjon for bokført verdi samt 420 kroner per avlstispe og full dekning for opprydding. For enkelte produsenter vil dette øke kompensasjonen med flere millioner kroner, ifølge departementet. For rev blir kompensasjonen på 840 kroner per avlstispe, i tillegg til bokført verdi og opprydding.

Regjeringen vil også gi oppdrettere som er mellom 62 og 67 år en bedre ordning enn det som opprinnelig var foreslått. Det åpnes dessuten for at eiere av pelsdyranlegg som var i bruk 15. januar 2018 får dekket utgifter til opprydding selv om det ikke var dem som drev pelsdyroppdrettet.

De som har oppgradert anleggene mellom januar 2017 og 2018, vil få en særskilt vurdering.

I tillegg til de ulike kompensasjonsordningene, setter regjeringen av 100 millioner kroner til omstilling for pelsdyrbøndene.

– Selv om vi nå har gjort flere endringer som forbedrer kompensasjonsordningen, vil vi når forskriften har begynt å virke, overvåke om ordningen gir urimelige utslag i enkelttilfeller slik Stortinget har bedt om, sier Bollestad.

NTB-Gunnhild Hokholt Bjerve