Kornåker
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Klimaendringer kan føre til redusert matproduksjon og økte matpriser.

24. september 2018

Klimaendringer vil føre til redusert matproduksjon og økte matpriser, ifølge en ny rapport fra Utviklingsfondet og Ruralis. Rapporten som Nationen siterer, slår fast at det er sannsynlig at den totale produksjonen av matvarer i verden vil reduseres som følge av økt temperatur.

Det slås også fast at det er sannsynlig at prisene på verdensmarkedet øker, og at det da blir dyrere å importere mat til Norge. I tillegg til prisøkning på for eksempel kjøtt vil også dyrefôr øke i pris. Konklusjonen er at Norge, til tross for en godt utbygd infrastruktur og store ressurser til omstilling og tilpasning, er sårbar for klimaendringer.

Rapporten opererer med et scenario der temperaturen øker mellom 1,7 til 6,4 grader i gjennomsnitt. Til sammenligning er Paris-avtalens mål at temperaturen ikke øker med mer enn 2 grader.

Økte temperaturer kan imidlertid gi enkelte isolerte, gunstige konsekvenser for matproduksjonen i Norge. For eksempel kan varmere vintre føre til færre frostskader, lengre beitesesong og økt tall på slåtter. I tillegg kan landbruksarealene øke.

En temperaturøkning vil også føre til at antallet dager med kraftig nedbør kan øke mellom 49 og 89 prosent, og mengden nedbør øke mellom 12 og 19 prosent, ifølge rapporten