Bjørn-Ole Juul Hansen
Foto: KLF

KLF: -Inntektsgapet skal tettes i denne stortingsperioden

1. mars 2022

– Alt ligger til rette for at en betydelig del av inntektsgapet tettes ved årets oppgjør. At hele jobben blir gjort i denne stortingsperioden er forventningene KLF har til jordbrukets avtaleparter, det sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF, i forbindelse med at KLF sitt innspill til jordbruksforhandlingene.

(KLF står for Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, og organiserer uavhengige kjøtt- og fjørfebedrifter.)

Her er et lite utdrag fra uttalelsen:

Bøndenes inntekter må styrkes med en takt som tilsier at gapet mellom bøndenes inntekter og andre er tettet i inneværende stortingsperiode. Det regjeringsoppnevnte «Inntektsutvalget» skal levere en NOU innen 1. juli 2022 som beskriver omfanget av inntektsgapet, men opptrappingen bør starte før NOU’en foreligger. Hele verdikjeden for norsk mat er avhengig av en stor matproduksjon. For KLFmedlemmene som slakter og henter egg hos bøndene er det en avgjørende forutsetning at bøndene har en økonomi som gjør det interessant å holde på. Å arbeide for en høy selvforsyningsgrad og et omfattende norsk landbruk i hele landet med sterk bondeøkonomi, er derfor et naturlig og selvsagt moment på KLFs arbeidsagenda. Med medlemmer som har anlegg i 75 kommuner og alle fylker bør ingen overraskes av det.

– Mer og bedre kunnskap om hvilket handlingsrom vi har for å hente mer inntekt fra markedet trengs før vi kan si noe sikkert om fordelingen mellom markedsinntekter og statsbudsjett, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen

Til årets forhandlinger vurderer KLF det som vanskelig å gå i detaljer rundt priser og justeringer av tilskuddssatser. KLF gir derfor denne gangen en uttalelse med mer fokus på de overordnede spørsmålene, spesielt løftes det at: 

-Inntektsgapet skal tettes – må være sluttført i denne stortingsperioden 

-Kostnader til ulike bransjetiltak som belastes enkeltbonden, bør i stedet dekkes som et spleiselag med avtalemidler 

-Nødvendige midler til bygg mv må stilles til rådighet 

-Importvernet – øke markedsrommet for norsk produksjon gjennom bedre «samspill» mellom importert og norsk råvare 

-Markedsregulering – avgjørende å endre organiseringen av reguleringen for å lykkes. Det trengs et helt annet samarbeid i bransjen. 

Kilde: Kjøttbransjen.no