Endre Myhr
Endre Myhr Foto: KFL

KLF fornøyd med dobbel mottaksplikt for kjøtt.

15. november 2019

-KLF er fornøyd med at det nå legges opp til dobbel mottaksplikt på slakt. Det er viktig for å sikre konkurranselikhet mellom samvirke og private aktører. Det skriver fungerende administrerende direktør i Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund, Endre Myhr, i en kommentar til Landbruk24. 

Les om forslaget til dobbel mottaksplikt for kjøtt her

-Så må vi i tiden frem mot høringsfristen se nærmere på de konkrete endringene som foreslås.
-En sak vi umiddelbart ser utfordringer med er begrensningen i den doble mottaksplikten som kun vil gjelde for uavhengige leverandører, siden man for dem skal se på hele måneder og ikke den aktuelle ukens balanse, som Nortura gjør selv.

-Telledatoer vil påvirker leveransene for storfe, slik at de svinger mellom store overskudd og underskudd for enkeltuker innenfor en måned. Andre forhold påvirker også tilførsel og etterspørsel slik at balansen svinger fra uke til annen. En løsning kan være at forskriften legger til grunn den ukentlige markedsituasjonen for alle. Noe annet kan være at telling av storfe nå faktisk må løses på andre måter enn telledato.

-Det er også viktig at de uavhengige slakteriene ses samlet, siden det er ulike samarbeidskonstellasjoner. Slakteriene ligger i ulike deler av landet, og overskudd kan være regionalt, ref. for eksempel tørkesommeren 2018. Nortura er ikke styrt til å regulere fra alle sine slakteri når de har overskudd, og gjør regulering fra slakteriene det i praksis er overskudd hos.